Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Stark bredd hos framåtsträvande elinstallatör

Elskåp installerat av Elgruppen Väst.
El, tele, data och säkerhet – Elgruppen Väst AB har många strängar på sin lyra. Det välrenommerade företaget jobbar med projekt inom allt från entreprenad och service till privatkundsmarknaden, och står för ett koncept som präglas av stort engagemang och högkvalitativa produkter.

Elgruppen Väst AB ingår i en koncern bestående av ytterligare tre bolag: Elinvest i Mölnlycke, Fässbergs El i Mölndal och Kinna El & Tele. Sammanlagt sysselsätts 110 anställda, varav 14 i Borås där vi träffar Mikael Johansson i lokalerna på Regementsområdet.
– Vi är en traditionell elinstallatör med fokus på entreprenadföretagen, vilket innebär att vi erhåller en hel del förfrågningar från bland annat kommuner, byggföretag och fastighetsbolag. Vi lämnar alltid ett fast pris, säger Mikael och berättar att Elgruppen bildades för 25 år sedan men köptes av Lennart Sjölund 2016. Mikael kände Lennart sedan tidigare och har nu innehaft VD-rollen i Elgruppen Väst AB sedan ett år tillbaka.

Små och stora jobb
Elgruppen Väst står för ett komplett koncept kring allehanda elinstallationer. Det rör sig om allt från butiksinstallationer, kontorsbelysning, elbesiktningar och effektbelysning till nätverkslösningar, KNX-installationer, passagesystem, golvvärme, inbrottslarm, porttelefoner och medieteknik. Man jobbar även med solcellsinstallationer, för närvarande på två villor i Kinna och Dalsjöfors.
– Under senare tid har det också blivit allt fler installationer av laddstolpar för elbilar. Vi ser inga uppdrag som vare sig för stora eller för små, och i och med att vi är fyra bolag som samverkar kan vi alltid uppbringa den kompetens som varje uppdrag kräver, upplyser Mikael Johansson.

Varierande uppdrag
Elgruppen Väst verkar över hela västra Sverige med fokus på området kring Göteborg, Bors och Varberg. Uppdragen varierar.
– Just nu utför vi elinstallationer på uppdrag av Wästbygg och HSB som bygger om affärslokaler i Borås till lägenheter. I Göteborg jobbar vi med Slottsbergsskolan i Västra Frölunda, och för RA Bygg i Torslanda där det byggs affärslokaler och ett nytt äldreboende, berättar Mikael Johansson.
Ett annat projekt för Wästbygg i Tuve rör bland annat 148 lägenheter, och för RA Bygg är man också involverat i bygget av ett handikappboende. Härutöver utför Västbygg service och underhåll i företrädesvis Borås med omnejd. Här brukar det handla om såväl privatpersoner som företag och fastighetsägare.
Elgruppen AB är förstås medlem i Installatörsföretagen och är just nu i färd med att certifiera verksamheten enligt ISO-standarderna 9001, 14001 och 18001. Allt beräknas vara klart till sommaren.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson