Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Specialister på mekaniska tätningar växer i Gävle

Proseal har sysslat med högkvalitativt arbete rörande tätningslösningar och roterande utrustning i Karlstad sedan 1998. Sedan fem år tillbaka finns man nu även i Gävle, där man behöver värva fler servicetekniker för att kunna fortsätta växa. Kraven på serviceteknikerna är höga, men man har även högt i tak och ger medarbetarna gott om möjligheter att vara en del av Proseals utveckling i regionen.

Proseal, som grundades 1998, är ett industriserviceföretag med fokus på vad som kallas roterande utrustning, det vill säga industripumpar, dränkbara pumpar och liknande utrustning.
– Vi är en helhetsleverantör av service och komponenter, så vi gör allt från service och underhåll till uppgraderingar av den roterande utrustningen, berättar Henrik Boda, servicechef på filialen i Gävle.

Proseals huvudkontor ligger i Karlstad. Sedan 2018 har man även en verkstad med kontor i Gävle, som ansvarar för Gävleborgs län med omnejd.
– Vi har utvecklat lokalerna här i Gävle för att kunna göra en satsning inom hydraulik, vilket man är väldigt duktiga på i Karlstad, berättar Henrik.

Chesterton
Proseal är generalagent för Chesterton i regionen.
– Chesterton utvecklar ständigt nya produkter och ligger i framkant vad gäller tätningslösningar. Något som är aktuellt just nu är att Chesterton har lanserat en ny patrontätningsserie. Tillverkningen av denna sker i Tyskland, vilket kortar ner ledtiden, något som är väldigt positivt för både oss och kunden, säger Henrik.

Inom branschen brukar man säga att 85 % av alla pumphaverier sker till följd av tätningsläckage. Pumphaverier leder till driftstopp, vilket kan bli väldigt kostsamt. Henrik berättar att Chesterton alltid har satsat hårt på delade mekaniska axeltätningar.
– Man behöver inte riva utrustningen för att byta den mekaniska tätningen, vilket gör att man kan korta ner driftstoppen och minska kostnaden för reparation, säger Henrik.

Hög kompetens
När tätningsläckage uppstår beror det ofta inte på att tätningen brister i kvalitet eller utförande. Det är ofta något annat som har påverkat tätningen. Då gäller det för serviceteknikerna att inte bara åtgärda själva tätningen, utan även finna orsaken bakom tätningsläckaget och åtgärda problemet. Det ställs alltså höga krav på serviceteknikerna och personal på Proseal.
– När man gör sådana här servicearbeten krävs en bred kompetens och en stabil kärnstruktur i arbetet, något som tar många år att bygga upp, säger Henrik, som själv har en bakgrund som servicetekniker inom företaget.

Eftersom man har så höga krav på sina servicetekniker, är man mycket noggranna när det kommer till rekryteringar, för att hitta medarbetare som har rätt kompetens, attityd och tydlig kundservicementalitet
– Vi vill ha en lättsam stämning och våra servicetekniker ska känna att de har ett varierande arbete. Det absolut bästa med det här jobbet är att får vara med och utveckla företaget tillsammans med våra medarbetare. Försäljningsidéer, förslag på utveckling och rutiner kommer ofta från våra servicetekniker, berättar Henrik.

Proseal är väletablerade i Karlstad medan man fortfarande befinner sig i en uppbyggnadsfas i Gävle. Därför letar man nu efter nya duktiga servicetekniker, som vill vara med på företagets spännande resa.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler