Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Specialanpassade produkter inom patienthygien sedan 1985

TR Equipment i Tranås har närmare 40 års erfarenhet av att skapa specialanpassade produkter inom patienthygien. Genom att vara uppmärksamma på trender, förändringar i branschen och kundernas önskemål strävar man efter att alltid erbjuda de modernaste och bästa produkterna på marknaden.

TR Equipment har en lång och intressant historia. Det hela började 1985, när företaget gick under namnet KEBO. Man presenterade då ett produktsegment inom patienthygien, exempelvis i form av höj- och sänkbara badkar, duschvagnar och patientliftar. Företaget bytte namn till TR Equipment 1990.
– Vi skapar specialanpassade lösningar av högsta kvalitet. Vi levererar produkter som möter olika länders specifika krav och behov, berättar Mico Olsen, som är företagets VD sedan september 2022.

Anpassade lösningar
Idag innefattar TR Equipments sortiment höj- och sänkbara badkar, duschvagnar, mobila badkarslyftar och duschstolar. Slutanvändarna är personer med funktionsvariationer som innebär att de har låg rörlighet och ett stort vårdbehov. Alla produkter tillverkas i Sverige och marknadsförs av dotterbolag i Sverige, Tyskland och USA. Från Sverige marknadsförs produkterna genom ett brett distributörs-nätverk över hela världen.
– Vi har skapat en global närvaro genom våra dotterbolag och vårt distributörs-nätverk. Målet är att fortsätta stärka vårt varumärke genom tätt samarbete med våra partners, säger Mico.

Mico lyfter bland annat segmentet hjälpmedel för brännskador, vilket är produkter som är speciellt framtagna för att användas för att behandla människor med brännskador. Dessa produkter är väletablerade på marknaden och används inom brännskade- och rehabiliteringscenter för sårhantering.

Trender och utveckling
TR Equipment har ett tydligt mål.
– Vi vill vara ledande inom branschen genom att erbjuda unika och nischade produkter som uppfyller både kundernas och industriernas behov. Vi vill erbjuda och utveckla produkter som hjälper både vårdtagarna och vårdgivarna, förklarar Mico.

Med närmare 40 års erfarenhet har medarbetarna på TR Equipment fingret på branschens puls. Man arbetar ständigt med att följa trender och sträva efter att förbättra sina produkter.
– Vi har ett dedikerat team på 16 medarbetare i 3 länder. Genom att arbeta nära våra distributörer och vara uppmärksamma på förändringar i branschen kan vi fortsätta vara ledande på marknaden i vårt område, säger Mico.

Mico avslutar med att berätta att TR Equipment är fast beslutna att fortsätta sin framgångsrika resa med att erbjuda innovativa och högkvalitativa lösningar, som gör vardagen bättre för slutanvändarna. Detta arbete kommer underlättas av det faktum att man numera ingår i koncernen Midaq, ett småländskt investmentbolag som har sitt huvudkontor i Jönköping.
– Med stöd från Midaq ser vi ljust på framtiden och är redo att möta de kommande årens utmaningar, avslutar Mico.

Intervju: Lukas Fernholm
Text: Andreas Ziegler