Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Solceller – en investering för både ekonomi och miljö

Allt fler upptäcker de såväl ekonomiska som miljömässiga fördelarna med solceller. Utvecklingen är tydlig i Gridcon AB där man med 30 års samlad erfarenhet tar ett helhetsansvar när deras kunder vill investera i solcellsteknik. Gridcon vänder sig till små och stora kunder och tar ett helhetsgrepp från idé och kartläggning till färdig installation.

Solenergi kan kännas nytt för många, men knappast i Norrköpingsföretaget Gridcon AB där man jobbat med tekniken sedan företaget startades 2007. Pelle Pettersson grundade företaget tillsammans med sin bror Mats Webjörn. Duon är två av fyra delägare i företaget som initialt jobbade med solenergi för uppvärmning av vatten för både hushåll och fastighetsägare. Sedermera började de också installera solcellsanläggningar för villaägare, och efter hand har projekten blivit allt större. Idag sysselsätts åtta medarbetare i både små och stora projekt.

Från idé till installation
Gridcon AB projekterar, säljer och installerar solcellsanläggningar för byggföretag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, elfirmor med flera över mer eller mindre hela Mellansverige. I kundkretsen märks uppdragsgivare som Skanska, Peab och Assemblin.
– Vi är en helt och hållet fristående och oberoende aktör, vilket gör att vi kan välja fritt mellan olika tillverkare och alltid ta fram den lösning som passar bäst utifrån gällande förutsättningar. Vi skräddarsyr alltid anläggningarna efter vilka förutsättningar, krav och önskemål som kunderna har, säger Mats Webjörn.
Han lyfter fram de såväl miljömässiga som ekonomiska fördelarna med solceller.
– Det är en synnerligen god investering med tanke på att payofftiderna idag kan vara så låga som åtta år. Gridcon erbjuder även en tjänst som de kallar Fastighets-EKG där de utför mätningar under sex till tolv månader med hjälp av utrustning från svenska Ferroamp. Med hjälp av insamlad data kan de sedan erbjuda kunden en kostnadseffektiv lösning där de genom att installera energilager och solceller kan sänka sin säkringsnivå.
– Det kan vara hissar eller andra typer av utrustning som endast skapar effekttoppar under kortare tid. Framför allt gör man som kund en stor insats i vår allmänna strävan efter att ställa om från fossil till fossilfri elproduktion, framhåller Mats Webjörn.

Ökad efterfrågan
Alltfler efterfrågar solcellslösningar och energilager, vilket gör att Mats och hans kollegor har fullt upp. I det nya kvarteret Balkongen i Hageby utför Gridcon just nu en installation för Bravida. Det rör sig om ett 50-tal solpaneler med en totaleffekt på 20 kWp. Ett betydligt större projekt genomfördes i Finspång 2020 då man installerade sammanlagt 770 solpaneler med en effekt på 255 kWp på Stora Coop Viberga. Nyligen slutfördes ett arbete för det kommunala bostadsbolaget Norrevo på den nya bussverkstaden i Risängen. Ett annat pågående projekt rör en förskola i Svärtinge, även det åt Norrevo och då tillsammans med Elajo.
– Många väljer oss tack vare vår stora kunskap och långa erfarenhet. Vi är ett av de äldsta företagen i branschen, konstaterar Mats Webjörn och berättar att Gridcon är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierat enligt ISO-standarderna 9001, 14001 och 45001, vilket är ovanligt för ett företag i Gridcons storlek.
– Vi noterar att marknaden och efterfrågan växer. Vi befinner oss därför i en expansionsfas då vi söker efter både montörer och elektriker. Det tycks som om vi har många spännande år framför oss.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson