Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Snabba glasbyten när olyckan är framme

Medarbetare på Svenska Bussglas tejpar på glas.

Företaget må heta Svenska Bussglas, men det är betydligt mer än bara bussar som bolaget tar sig an. Service är ledordet när Svenska Bussglas med kort varsel rycker ut till olycksdrabbade bussar, bilar, tåg, tunnelbanevagnar och spårvagnar för snabba och noggranna glasbyten.

Svenska Bussglas startade i Arvidsjaur redan 1999 och sedan dess har verksamheten både utvecklats och vuxit successivt. Idag finns företaget på väl genomtänkta geografiska platser i Sverige för att så snabbt som möjligt kunna rycka ut och hjälpa sina kunder över hela landet dygnet runt, hela året om.
– Det finns långt framskridna planer på att expandera åt både norr och söder, säger Dennis Pavlov, filialchef på Svenska Bussglas i Göteborg, och berättar sedan att servicebegreppet har varit centralt i verksamheten ända sedan etableringen.
– Vi förstod tidigt vad våra kunder efterfrågade. När våra konkurrenter sov jobbade vi, vi finns helt enkelt till hands när våra kunder behöver oss. Service är nyckelordet, vi har alltid lyssnat på och haft en nära dialog med våra uppdragsgivare, säger Dennis.

Framhåller personalen
Jobbet medför med andra ord varierande och inte sällan obekväma arbetstider. Det gäller, understryker Dennis, att ha stor arbetsmoral för att klara av jobbet. När han tog över ansvaret för Göteborgskontoret var de två anställda, idag är de tio som Dennis gärna framhåller lite extra.
– Personalen är vårt ansikte utåt, utan den finns inte företaget. Vi är ett väldigt sammansvetsat och gott gäng med alla möjliga nationaliteter och åldrar. Vi kompletterar varandra och har roligt tillsammans. Jag är verkligen stolt och glad över mina medarbetare, säger Dennis med stort eftertryck.
Han berättar att Svenska Bussglas byter glas på alla tunga fordon över 3,5 ton. Inte minst husbilar har blivit fler och fler de senaste åren. Kunderna vet att de får hjälp av en expert när de anlitar Svenska Bussglas.
– Lämnar du in ditt fordon på en vanlig verkstad är de inte alltid vana vid att byta rutor, vilket medför en risk att jobbet inte utförs på ett optimalt sätt. Vi byter rutor på alla möjliga fordon varje dag – bussar, bilar, tåg, tunnelbanevagnar och spårvagnar – året om, då blir vi väldigt bra på det vi gör. Glas ska bytas av proffs, och vi lämnar dessutom alltid garantier på alla våra jobb, upplyser Dennis Pavlov och tillägger att företaget är öppet för alla typer av samarbeten.
Svenska Bussglas har till exempel avtal med de flesta större fordonstillverkarna, vilket innebär att man använder sig av originaldelar.

Miljöfokus
För två år sedan blev Svenska Bussglas uppköpt av Ryds Bilglas.
– De visste vad vi går för och ville åt vår proffsighet och kompetens, säger Dennis som dock ser ett tydligt problem som inte bara Svenska Bussglas, utan branschen i stort, tvingas brottas med just nu.
Han berättar att försäkringsbolagen inte betalar kundens utkörningsavgift när olyckan är framme, utan i stället förespråkar att fordonen transporteras till verkstaden och repareras där.
– Det går helt emot vår miljöfilosofi. Vi har sex servicebilar som kan utföra jobbet på plats, vilket förstås minskar koldioxidutsläppen i jämförelse med om kunden ska tvingas bärga sitt fordon och frakta det till och från vår verkstad. Det känns trots allt som om även försäkringsbolagen börjar inse det orimliga i detta, konstaterar Dennis Pavlov hoppfullt.
Han berättar vidare att företaget har kommit långt i omställningen mot elbilar. Kunder som väljer att lämna in sin bil hos Svenska Bussglas erhåller en elbil som lånebil.

Intervju: Anders Kettunen
Text: Örjan Persson