Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Smidigare och mer kostnadseffektiva event med digitala passersystem

I en tid då alltmer digitaliseras står Skidata Scandinavia AB för ett koncept i framkant. Skidata erbjuder digitala passersystem för skidanläggningar, stadion, arenor, tema- och nöjesparker. Med Skidatas lösningar är kontanthantering och tidskrävande administration ett minne blott.

Skidata bildades 1977 av innovatören Günther Walcher som var först med att utveckla tryckta skidbiljetter och ett kassaregister för skidorter. När Skidata Scandinavia AB bildades 1989 jobbade man bland annat med digitala keycards till fysiska elektroniska passersystem för skidanläggningar, men sedan dess har konceptet både utvecklats och utvidgats till att idag även omfatta stadion, arenor, tema- och nöjesparker. Det handlar om digitala passersystem i form av bland annat biljetter och parkeringslösningar, vilka är sammanlänkade med alla moderna betalningsmetoder som finns idag.
– Det vilar ett enormt ansvar på oss som leverantör, systemen måste alltid fungera så att våra kunder får betalt för sina tjänster. Alltmer digitaliseras, de fysiska lösningarna blir färre och färre. På lång sikt blir det lönsamt för både oss och våra kunder, konstaterar Odd Melgård, VD för Skidata Scandinavia.

God utveckling
Sedan Odd, som har ett 20-årigt förflutet i parkeringsbranschen, tog över VD-rollen i bolaget har antalet medarbetare ökat med 20 personer. Det säger en del om utvecklingen i företaget som, förutom i Sverige, även finns representerat i Norge, Danmark, Island, Grönland och Skottland.
– Mycket av de idéer och den teknik vi använder oss av utvecklas här i Norden. Vi har kunskapen om vilken teknik och vilka regler som krävs för att allt ska fungera. Ute i världen ser man Norden som något av en sensor för hur utvecklingen i branschen ser ut, säger Odd Melgård.
Han berättar att man nyligen slog samman företagets affärsgrenar i en och samma organisation. Bolaget, som numera sysselsätter 30 personer, flyttade också huvudkontoret från Kil till Karlstad. Här finns också avdelningarna för produktutveckling och teknisk support. Supportfunktionen är tillgänglig året runt, 24 timmar om dygnet.
Odd Melgård konstaterar att 2021, trots pandemin, var ett bra år för företagets kunder, men att pandemin också innebar att expansionsplanerna bromsades en aning. Nu blickar man dock framåt med stor tillförsikt i takt med att efterfrågan på Skidatas lösningar växer kontinuerligt.

Fotbollsarenor och köpcentrum
Bland de som använder sig av digitala passersystem från Skidata märks bland andra ABBA-museet i Stockholm och UEFA-godkända fotbollsarenor. Ett annat exempel är det stora köpcentret Bromma Blocks där man beslutat att inte använda en enda manuell betalningsstation – allt är digitaliserat med Skidatas system. Odd Melgård nämner också Stavanger Stad, Dukaten i Linköping och SKIMORE som alla valt att använda sig av Skidatas lösningar. Utmaningen, understryker Odd, är att inte låta teknikutvecklingen gå ut över kundservicen.
– Man får inte vara så förälskad i sin egen teknik att man glömmer kundnyttan av våra produkter, poängterar Odd Melgård som ser framtiden an med stor tillförsikt.
– Vi kommer att fortsätta expandera och anställa fler medarbetare som är sugna på att kliva in i vår digitala framtid.

Intervju: Lars Nordin
Text: Örjan Persson