Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Småskalighet och moderna processer förenas i klassiska Skåne-Möllan

De stora svenska mjölproducenterna har en fullvärdig konkurrent i klassiska Skåne-Möllan AB. Sedan starten i början på 70-talet har den gedigna kvarnen försett såväl konsumenter som bagerier och livsmedelsindustrin med mjöl och spannmålsprodukter.
– Vårt mjöl har mycket goda bakegenskaper då vi alltid vinnlägger oss om att köpa den bästa spannmålsråvaran. Härutöver kan vi ta fram skräddarsydda mjölprodukter, allt efter kundens önskemål, säger Anders Persson, VD.

Skåne-Möllan AB firade 45 år den 2 maj 2017. Vi träffar VD Anders Persson som är uppvuxen med mjöl då hans far, Sten Persson, var en av grundarna till företaget. Tillsammans med Evald Nilsson och Nils Jönsson var det han som startade kvarnen då de kartlade efterfrågan i regionen.
– På den tiden var vår verksamhet något av en revolution i branschen. Sammanslagningar och uppköp gjorde att antalet kvarnar blev allt färre under 1960-talet, berättar Anders.
Vid invigningen den 2 maj 1972 gick första leveransen från Skåne-Möllan till Enochs Bröd i Båstad. Under det första året förädlades 5 000 ton spannmål. Idag förädlar man tio gånger så mycket varje år. Vete dominerar, därefter råg och till viss del även korn och havre. Det innebär att nästan tusen ton spannmål hanteras varje vecka på Skåne-Möllan.
– En stor volym levereras i bulk till industrikunder med hjälp av våra tre egna bulkbilar. Till bagerier och livsmedelsindustrin levererar vi även i säck eller bigbag, och under varumärket Möllarens Mjöl, som kom till under 1980-talet, kan vi packa i två- och femkilospåsar för detaljhandel och grossister. Sedan 2000-talets början har private label-tillverkning av mjöl under detaljhandelns egna varumärken ökat kraftigt i volym för Skåne-Möllan, berättar Anders Persson.

Smarta produktionsprocesser
I Skåne-Möllan ser man till att alltid ha full koll på råvarorna och stå för en hållbar produktion av livsmedel.Spannmålet kommer i huvudsak från odlare i nordvästra Skåne, genom Vallåkra Lantmannaaffär där man även är delägare tillsammans med Svenska Foder.
– Vidare är vi självförsörjande på el. Vi köper ursprungsgarantier på elström från ett lokalt beläget vindkraftverk utanför Billeberga. Det ger oss 8 GWh, vilket än så länge täcker vårt behov. Detta är en bra investering för framtiden tycker vi – för både miljön och vår ekonomi, säger Anders.
Han berättar vidare att man även jobbar med sina egna produktionsprocesser.  TTT, det vill säga tid, tryck och temperatur är tre parametrar och utgör en process som går ut på att man tillser att stärkelsen blir fullständigt förklistrad, vilket innebär att vatten fångas på kort tid.
– Detta tillsätts som en naturlig färskhållare i bland annat bröd och på så sätt kan man ta bort vissa E-nummer och ersätta med TTT. Denna process är vår egen, upplyser Anders.
En annan är MWT (Micro Wave Technology), en mikrovågstekniskprocess för värmebehandling av spannmål. I exempelvis havre kan man med denna teknik avlägsna lipas, ett fettnedbrytande enzym, som om det inte tas bort får en havreprodukt att härskna efter en tid.
Ytterligare en produktionsprocess är SMT, Steam Milling Treatment, vilket är ett annat sätt att värmebehandla våra fyra sädesslag på med hjälp av ånga.

Vill växa
Anders Persson ser ljust på Skåne-Möllans framtid.
– Med ett högre förädlingsvärde i våra värmebehandlade produkter arbetar vi för att kunna öka exporten till norra Europa. Idag är 85 procent av försäljningen inom landet och 15 procent går på export, men vi har möjlighet att bygga ut produktionen av specialprodukter ytterligare, vilket på sikt kan innebära fler nyanställningar i Tågarp. Vi tar in personal efter behov och internutbildar dem här på plats. Det finns inga kvarnutbildningar längre här i Sverige, så vid behov skickar vi personal på särskilda utbildningar i bland annat Schweiz och Tyskland, berättar Anders som varit VD i Skåne-Möllan sedan 2005.
Familjen är alltjämt delägare i företaget som sedan snart 20 år tillbaka är noterat på Stockholmsbörsens First North-lista.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson