Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Smarta styrsystem minskar energiförbrukningen

Med vinterns energipriser i färskt minne, i kombination med de klimatutmaningar vi står inför, hamnar ett allt större fokus på att minimera energiförbrukningen i såväl privata bostäder som kontor och industrier. I det avseendet kan Pencraft Services AB spela en betydande roll. Företaget kan med hjälp av smarta, webbaserade styrsystem modernisera fastigheter och minska dess energiåtgång. Det blir en vinst för både fastighetsägaren och miljön.

Det är ett tvättäkta familjeföretag vi får ta del av när vi tar en titt på Pencraft Services AB. VD:n och delägaren Erik Kalén berättar att hans far och mor startade företaget i Söderköping 2005 och att de fortfarande i allra högsta grad är involverade i verksamheten. Denna hyser dessutom Eriks sambo Nathalie som arbetar med projektering och produktion.
Från början inriktades verksamheten på sol- och vindenergilösningar för telekombranschen, företrädesvis i Asien och Afrika, men sedan drygt tio år tillbaka är det styr- och reglerteknik som präglar företagets koncept.
– Energieffektivisering är vårt ledbegrepp, säger Erik Kalén och berättar att företaget tar fram smarta, webbaserade styrsystem som moderniserar fastigheter och minskar dess energiåtgång.
– Idag är dylika system uppkopplade mot internet, vilket gör att man från distans kan övervaka och styra mät- och driftvärden, larm med mera. Vi är kort och gott specialiserade på all den infrastruktur som krävs för dylika system, utvecklar Erik.

Från start till mål
Pencraft Services vänder sig till bland andra fastighetsägare, fastighetsbolag, energibolag, industrier, lantbrukare och telekomoperatörer i hela Sverige, vilka med hjälp av Pencrafts webbaserade system kan sänka energiförbrukningen samt digitalisera och modernisera fastighetsbeståndet eller industrilokalen. Erik och hans kollegor kan även verka i rollen som underentreprenör för exempelvis bygg- eller ventilationsföretag.
– Ett uppdrag brukar inledas med att vi gör en analys av den aktuella fastigheten, varpå vi tar fram ett åtgärdsförslag. Därefter bygger vi ett komplett apparatskåp med styr- och reglersystem som passar applikationen för den aktuella kunden. Slutligen monteras apparatskåpet i fastigheten och kopplas upp mot internet, förklarar Erik Kalén.

Renoverar ventilationsaggregat
Pencraft Services AB arbetar härutöver med renovering av ventilationsaggregat i ett återbrukskoncept. Under förutsättning att stommen till ett aggregat är intakt byter Pencraft ut de inre delarna, så som fläktar, styrkomponenter, värme- och kylbatterier, vilket sparar pengar för kunden och är bra för miljön. Pencraft Services AB är också fullvärdig medlem i Green Building Council och utför sina uppdrag i enlighet med deras principer.
– För några år sedan arbetade vi i Sandviks industriområde i Västberga där vi renoverade ventilationssystem och fastighetsnätverk samt installerade kyla och värme. Det var ett omfattande projekt som löpte under flera år, berättar Erik Kalén.
Han framhåller att företagets kunder ser Pencraft Services AB som en komplett leverantör av produkter och tjänster. Företagets insatser brukar generera energibesparingar på mellan 30 och 50 procent, och det är förstås resultat som ligger i tiden, och som borgar för fortsatta framgångar för Erik och hans kollegor.
– Vi vill fortsätta växa och expandera i Sverige. Det gör vi genom att hela tiden utveckla våra produkter och hela vårt koncept. Beträffande tekniska lösningar vill vi ligga i framkant.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson