Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Smarta molnlösningar bygger framtidens företag

Tre medarbetare från B3 Consulting Group har möte vid bord.

Ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom IT och management är B3 Consulting Group. B3 hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Smarta molnlösningar är en del av det skarpa konceptet.

B3 Consulting Group startades i Stockholm 2003 och finns idag representerat via ett tiotal kontor runt om i Sverige samt ytterligare två i Polen, vilka sammanlagt sysselsätter cirka 650 anställda. B3 består av närmare 30 specialistbolag inom olika kompetenser med ett starkt entreprenörsdriv.
På kontoret i Göteborg träffar vi Ronnie Eliasson, partneransvarig för Microsoft och Enterprisearkitekt för Azure. Han berättar att B3 hjälper företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Bland kunderna finns flera av Sveriges ledande organisationer.
– Vi förfogar över erfarna specialister, vilket gör att vi kan leverera kompletta projekt- och funktionsåtaganden, alternativt ta oss an olika specialistroller i uppdragsgivarens organisation, berättar Ronnie.

Anpassade driftskostnader
Ronnie berättar att B3 för drygt fyra år sedan etablerade en satsning på Cloud med Microsoft som partner och Azure som plattform. Idag är B3 en guldpartner till Microsoft och har specialiseringar inom det som kallas cloudtransition (flytt till molnet). Cloudspecialisering utgår från Göteborgskontoret där ett team på 40 personer representerar det allt mer efterfrågade konceptet, men cloudkompetens finns även inom B3 på andra håll i landet,
– Kunden köper en tjänst, vilken innebär att servrarna finns hos Microsoft, som hanterar allt i molnet. Hanteringen blir därigenom framtidssäkrad, men den största vinningen kunden gör är att hen endast betalar för driften, det vill säga för den tid man använder tjänsten, timme för timme, säger Ronnie Eliasson och utvecklar:
– För en kund kan det till exempel innebära att en tjänst inte belastas lika hårt på natten som under dagtid, eller mer under exempelvis perioder med högtryck som Black Friday. Kostnaden minskar i takt med behov och kapacitetsutnyttjande, samtidigt som lösningen är både säker och enkel.
Ronnie nämner bland annat Almi Företagspartner som exempel på kunder som nyligen tog steget upp i molnet med hjälp av B3. De flesta organisationerna som B3 jobbar med använder idag Microsoft Azure.

Smart och miljövänligt
B3 Consulting Groups kunder är vanligtvis medelstora bolag med hundra anställda och uppåt, men Ronnie Eliasson betonar att det i princip inte finns någon gräns för hur stora bolagen kan vara för att nyttja Microsofts molntjänster.
Han lyfter även fram att det är ett miljövänligare alternativ att lagra i molnet i stället för att driva en egen stor serverhall eller ha inhyrda servrar. I Sverige, som första land i världen, bygger Microsoft en helt CO2- och avfallsneutral hall.
B3 jobbar med en hybridstrategi för företag, vilken bland annat går ut på att man lägger rätt saker på rätt plats – i molnet och/eller på marken.
– Molnlösningar skapar ständigt nya funktioner, bland annat beträffande AI-teknologi och ML (Machine Learning). Dessa skapar helt nya möjligheter för företagen, säger Ronnie Eliasson och tillägger att B3 har en supportfunktion som alltid hjälper kunderna snabbt.
Han avrundar:
– Alla som sitter på gamla affärssystem och egen serverhall bör använda funktioner i molnet. Då framtidssäkrar man driften samtidigt som man ligger i framkant kring nya lösningar och innovationer. Det lägger grunden till nya affärer och möjligheter.

Research: Oliver Malm
Text: Örjan Persson