Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Smarta maskininvesteringar breddar Trestad Laser

Medarbetare från Trestad Laser håller en stor ring under konstruktion.

Bland Trollhättans teknikföretag sticker Trestad Laser AB ut med en verksamhet i branschens absoluta framkant. Bolaget är specialiserat på att leverera från ritning till komplett lösning, samt erbjuda legotillverkning från enstaka detaljer till större serier. Nu har konceptet breddats ytterligare avseende hydroformning och maskinbearbetning.

Trestad Laser AB har ända sedan starten anpassat verksamheten efter rådande marknad och efterfrågan. Idag använder man sig av avancerad laserteknik för svetsning och skärning samt tillverkning av detaljer där det mesta ingår. I företaget finns till exempel 17 licensierade svetsare med kompetens att svetsa i alla förekommande material. Bolaget erbjuder legotillverkning i allt från enstaka detaljer till större serier, mycket tack vare kompetent och erfaren personal och en synnerligen modern och uppdaterad maskinpark. Det gör Trestad Laser till ett företag i branschens absoluta framkant.
– Vi har investerat tiotals miljoner kronor för att framtidssäkra verksamheten, berättar Patrick Andersson som äger och driver företaget tillsammans med bröderna Peter, Per och Magnus.
– Vi har bland annat investerat i en Quintus-press för hydroformning, en svensktillverkad utrustning som i mångt och mycket är pricken över i:et i vår kompletta verkstad. Den är speciell såtillvida att metoden är skonsam mot materialet
och framförallt är verktygsframtagningen billig jämfört med exempelvis hydraulpressning, säger Patrick.
Hydroformning är en av flera satsningar som utvecklat Trestad Laser och breddat ett redan starkt koncept, vilket också visar sig i att kunder utomlands fått upp ögonen för
denna unika metod.
– Idag jobbar vi också med maskinbearbetning, där vi med hjälp av avancerad CNC-utrustning kan ta fram verktyg för såväl eget som kunders bruk. Det har gett ännu ett uppsving i verksamheten, konstaterar Patrick.

Hög kapacitet
Med hjälp av 3D-skanner kan Trestad Laser utföra tredimensionell mätning och ytterst noggrann kontrollmätning, inte minst av detaljer som annars är svåra att mäta på grund av dess konstruktioner. Detaljen skannas av och kan jämföras med kundens 3D-modell.
– Tack vare våra investeringar, i kombination med våra kompetenta medarbetare, har vi kunnat bredda kundkretsen inom ett flertal olika branscher, vilket kommer att innebära ökade omsättningsnivåer för oss, spår Per Andersson.
Han berättar vidare att Trestad Lasers flytt till nya, större och mer ändamålsenliga lokaler för ett par år sedan har inneburit utökad produktionsyta på cirka 5 000 kvadratmeter.
– Hit flyttades alla våra lasermaskiner, vilket har inneburit betydligt bättre logistik och mer effektiv godshantering. Det innebär i sin tur att vi kan åta oss fler jobb och större volymer, upplyser Per.

Stark kundkrets
Trestad Laser AB har sina rötter i Trestad Svets som bildades av brödernas far, Jan Andersson, 1972. 1999 etablerades Trestad Laser och 2005 såldes Trestad Svets till Siemens. Under 70-talet blev det en hel del smidesarbete men sedan dess har företaget successivt utvecklats till dagens producent av detaljer med enormt hög precision. Det är ett koncept som attraherar ett flertal av landets stora och ledande tillverkningsföretag. Genom åren har man anlitats av kunder som SAAB Kockums, Volvo, Sulzer och Siemens, för att nämna några.

Research: Robert Ullberg
Text: Örjan Persson