Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Småföretagarnas redovisningsbyrå i sydöstra Skåne

SYDREV är en revisions- och redovisningsbyrå som idag har kontor i Ystad, Simrishamn och Tomelilla. Byrån har specialiserat sig på enskilda firmor och mindre aktiebolag. Relationsbyggande är en viktig del av verksamheten; man jobbar nära sina kunder, så att man ska kunna bistå dem på bästa sätt på sina kontor, ute på kundernas arbetsplatser och även digitalt.

SYDREV är en revisions- och redovisningsbyrå som grundads 2005 av Magnus Persson, som äger och driver företaget än idag. Företaget har vuxit successivt och sysselsätter idag 27 personer på tre kontor. Det första kontoret öppnades i Ystad. Idag har man även kontor i Simrishamn och Tomelilla.
– Planen är att fortsätta växa och ha en hög tillgänglighet i hela sydöstra Skåne. Vi har kapacitet att ta in många nya kunder, säger Magnus.

Småföretagarnas byrå
SYDREV är en fullservice-byrå inom ekonomi och administration. Man har nischat sig mot småföretag; kunderna består av enskilda firmor och små till medelstora aktiebolag.
– Vi betjänar primärt sydöstra Skåne. Kunderna finns i alla möjliga branscher, men vi har en viss överrepresentation av hantverkare, åkerier och inom turistnäringen, säger Magnus.

Goda relationer
SYDREV lägger väldigt mycket energi på att bygga starka relationer till både kunder och samarbetspartners. Man har bland annat goda relationer till skolorna i trakten.
– Vi välkomnar ofta praktikanter från yrkeshögskolorna. Det är de som kommer utveckla branschen i framtiden, säger Magnus.

SYDREV har även stor nytta av att ha ett starkt intresse för föreningslivet i trakten, vilket har lett till många uppdrag för idrottsföreningar. Genom att många företag är knutna till de olika idrottsföreningarna, resulterar dessa uppdrag ofta i en snöbollseffekt med fler uppdrag.
– En del samarbeten har tillkommit genom mitt engagemang i fotbollsklubben GärsnäsAIS där jag sitter i styrelsen, berättar Magnus.

Utöver sina ekonomiska tjänster och administration, kan man, genom ett starkt nätverk av samarbetspartners, även se till att kunder kan få juridiskt stöd, exempelvis inom skatterätt, arbetsrätt och familjerätt.
– På SYDREV harlokalkännedom och lättillgängligheten alltid varit av stor vikt, säger Magnus.

SYDREV kan ofta hjälpa sina kunder digitalt, men det personliga mötet är fortfarande oerhört viktigt. Med kontor på tre orter kan kunderna besöka SYDREV utan att behöva åka särskilt långt. Det gör det även lätt för medarbetarna på SYDREV att åka på kundbesök.
– Det bästa med jobbet är samarbetet i vår sammansvetsade personalgrupp och att hjälpa kunderna, säger Magnus.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Andreas Ziegler