Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Små och stora bygginsatser i hela Värmland

Stort hus på landsbygden, som Pålsfolk Bygg har utfört arbete på.

Renovering, utbyggnation, till- och ombyggnation eller komplett nybyggnation – för Pålsfolk Bygg är inga uppdrag vare sig för små, för stora eller för svåra. Pålsfolk Bygg verkar över hela Värmland och ligger bland annat bakom bygget av bostadsområdet Järpetan i Karlstad.

Vi träffar Andreas Larsson som grundade Pålskfolk Bygg 2009, ett företag som i skrivande stund sysselsätter elva personer utöver Andreas själv. Verksamheten utgår från Andreas hemort Torsby och de flesta uppdragen genomförs i såväl närområdet som i andra värmländska kommuner, till exempel Hammarö, Arvika, Karlskoga och, framför allt, Karlstad.
– Vi jobbar med allt inom bygg – renoveringar, utbyggnationer, om- och tillbyggnationer samt nybyggnationer. Beträffande de sistnämnda har vi goda samarbeten med både A-Hus och Fiskarheden, berättar Andreas.
Bland kunderna märks både privatpersoner och företag. Pålsfolk Bygg åtar sig i regel kompletta totalentreprenader i samband med olika projekt, då man ofta kallar in lokala underleverantörer med hög kompetens. TIS i Karlstad, Granholms El i Sunne, Torsby VA, Karl Hedin och XL-Bygg är bara några av de samarbetspartners som Andreas lyfter fram.

Omfattande projekt
Pålsfolk Bygg har genom åren varit involverat i en mängd olika projekt. Ett av de allra största var byggnationen av bostadsområdet Järpetan i Karlstad, där Andreas och hans kollegor hade ett helhetsåtagande när man mellan 2014 och 2017 byggde 75-80 procent av husen i området.
Ett annat stort projekt är de pågående renoveringarna av Bada Herrgård, som Andreas dessutom står som ägare för. Här driver sambon Angelica Kjellberg café och gårdsbutik i en vacker miljö. Just nu har Pålsfolk Bygg dessutom fem man stationerade på Moelven Byggmodul.

Söker projektledare
Andreas Larsson berättar att han arbetsmässigt inte har märkt av effekterna av coronapandemin särskilt mycket.
– Efterfrågan har varit ungefär densamma, vi har flera projekt planerade framöver, konstaterar Andreas och tillägger att han därför söker efter fler branschkunniga medarbetare, företrädesvis projektledare, till arbetsstyrkan.
– Vi är ett företag med låg personalomsättning där vi erbjuder våra anställda varierade arbetsuppgifter. Det råder allmänt en väldigt god stämning i arbetsgruppen, vilket förstås påverkar hela verksamheten på ett positivt sätt, avslutar Andreas Larsson.

Research: Axel Eriksson