Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Skrothandlare med miljöansvar

Järnskrot hos Järnbacken Återvinning.
I en tid som präglas allt mer av resursbesparing, återvinning och miljöfrämjande åtgärder är Järnbacken Återvinning AB ett företag i takt med sin samtid. Skrothandlaren med säte i Vaggeryd tar hand om alla typer av metallskrot, vilket blir en vinst för såväl kunden som miljön.

Kari Blom var tidigare en av Järnbacken Återvinning AB:s många återkommande kunder. I början av 90-talet fick han en förfrågan av dåvarande ägaren Folke Svensson om huruvida han var intresserad av att ta över företaget som Folke startade 1985. Själv skulle han gå i pension och Kari tvekade inte att ta över det vinnande konceptet. Idag driver han firman med två heltidsanställda från anläggningen i Vaggeryd.
– Vi servar kunder i närområdet men det händer att vi även tar oss till exempelvis Värnamo, säger Kari som förstås, med företagets inriktning i åtanke, jobbar med ett klart och tydligt miljötänk i alla avseenden.
– Vi strävar efter att inte göra några långa körningar, utan i stället fokusera på att driva företaget lokalt. Vi hämtar metallskrot med våra kranbilar och försöker, till skillnad från många av våra konkurrenter, att klara så mycket som möjligt under en och samma körning. Vi önskar att fler tänker som vi, även privat, där många till exempel skulle kunna köra till affären och handla en dag i veckan i stället för att göra småinköp varje dag. I det avseendet kan alla göra en miljöinsats, poängterar han.

Ordning och reda
Skrothandel och återvinning är huvudsysslorna i Järnbacken Återvinning AB. Med egna bilar hämtar man metallskrot, det man kallar för bonnaskrot, industriskrot och järnskrot på företagen, liksom hos jord- och skogsbrukare, runt om i trakten. I den egna anläggningen sorterar man sedan skrotet, varpå rent material fraktas vidare till andra aktörer.
– Vi är just nu i färd med att iordningställa tomten. Vi har genomfört en stor omorganisering som gör att vi på ett ännu mer effektivt sätt kan separera skrot och handelsjärn. Till sommaren ska staketet bytas ut och eventuellt asfalterar vi så småningom. Det får ske i omgångar, vi tycker om ordning och reda, det ska vara snyggt och prydligt på gården, säger Kari Blom.
Han medger att Järnbacken Återvinning verkar i en konkurrensutsatt bransch, men att företagets 30 år i densamma har satt sin prägel på verksamheten och gjort att man har ett gott rykte bland traktens företag.
– Det vi står för kan ingen annan här omkring erbjuda till ett bättre pris. Vi håller vad vi lovar, har en löpande service för våra fasta kunder och försöker hela tiden erbjuda ett mervärde. Vi jobbar heller inte med några avtal som binder företagen här i Vaggeryd, och det är något som många uppskattar, påpekar Kari.

Personlig nivå
I Järnbacken Återvinning bistår man även med flyttning av maskiner med mera. Med lastbil med flak är det mesta möjligt och det händer att man även fraktar exempelvis grus för någon lokal kund. Så sent som i höstas införskaffades en ny hjullastare som komplement till den befintliga. I den nya miljöhallen ser man till att alla farliga ämnen hanteras på ett korrekt sätt.
Satsningarna till trots är inte huvudambitionen att företaget ska växa.
– Vi växer gärna under kontrollerade former, men det viktigaste är att vi kan upprätthålla en bra servicenivå och ha en personlig kontakt med alla våra kunder. Vi brinner för det vi gör och känner att vi står för ett koncept som ligger i tiden, säger Kari Blom.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson