Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Skräddarsydda IT-lösningar skapar kundnytta

IT-tekniker från Precio Fishbone med en kopp kaffe i handen.
Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet både i Sverige och världen. I Mälardalen har man en stark närvaro med kontor i Eskilstuna, Västerås och Örebro. Företaget arbetar med IT-lösningar och är specialister inom en rad områden, exempelvis inom Microsoft, Episerver och systemarkitektur. Precio Fishbone i Eskilstuna arbetar bland annat med Energimyndigheten som har mycket högt ställda krav, och tar sig gärna an fler kunder som vill optimera verksamheten med kostnadseffektiva IT-lösningar. 

Precio Fishbone har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Kanada och Vietnam. Vi träffar Joakim Lindberg, platschef på Precio Fishbone i Eskilstuna, där 16 anställda arbetar. Totalt är cirka 260 personer anställda i koncernen. Företagets filosofi är att förståelse för verksamheten är lika viktigt som teknik, och deras lösningar utvecklas efter kundens unika behov. Lösningarna tas fram i samarbete med kunderna för att de ska bli så effektiva som möjligt.
– Vi är framförallt specialister inom Microsofts olika utvecklingsplattformar, där vi är en guldcertifierad Microsoftpartner inom flera områden. Vi är också specialister på Episerver, ett så kallat CMS för webbplatser, liksom inom relaterade lösningar, säger Joakim.
Precio Fishbone vill med stor bredd hjälpa till att lösa problem och effektivisera processer med hjälp av IT-stöd, och riktar sig dels mot offentliga verksamheter, dels mot stora och medelstora företag. Ett uttalat mål är att skapa affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för kunderna. Detta uppnås bland annat genom att utveckla anpassade lösningar men också genom robotisering med hjälp av så kallad RPA-verktyg för att automatisera tidsödande och monotona processteg och därmed minska personberoenden i organisationer.
– Målet är att utveckla partnerskap och arbeta tillsammans med företag i olika samarbeten. Vi åker gärna ut och gör behovs- och kravanalyser på plats hos kunderna, säger Joakim.

Stor kompetens och flera ledande system
Joakim berättar vidare att Precio Fishbone står på två ben, där det ena benet är den kompetens och specialistkunskap som företagets konsulter besitter. Man arbetar med att ta fram skräddarsydda lösningar och att optimera system.
– Vi är bland annat experter inom Microsofts Office 365, .NET-utveckling och systemarkitektur, säger Joakim.
Det andra benet man står på är det som innefattar företagets tre produkter. Flaggskeppet är Omnia, en digital arbetsplats som ökar produktiviteten och innefattar intranät, dokumenthantering och kvalitetsledningssystem.
– Både näringsliv och offentliga verksamheter kan använda sig av systemet, och vi är mycket stolta över att vi i knivskarp konkurrens lyckats bli topplacerade tre år i rad i Clearbox internationella rakning av denna typ av produkter, säger Joakim.
Det andra systemet, som förmodligen använts av den större delen av rikets befolkning utan dess vetskap, är Kaskelot.
– Kaskelot används av ungefär 50 % av landets kommuner i samband med politiska val och underlättar administration i samband med dessa, säger Joakim.
Det tredje systemet, NGO Online, är ett så kallat Grants Management System, som används av bistånds- och välgörenhetsorganisationer så som Röda Korset och Svenska kyrkan.
– NGO Online är ett molnbaserat program som används för uppföljning, administration, dokumentation och liknande, och det är direkt utvecklat för hjälporganisationer. Det har blivit en stor succé världen över, avslutar Joakim.

Text: Carolina Fredriksson
Research: Axel Eriksson