Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Skräddarsydda IT-lösningar skapar affärsnytta

Konsult- och systemutvecklingsföretaget Precio Fishbone erbjuder skräddarsydda IT-lösningar och hyser specialister inom ett flertal olika områden. Här jobbar man med föresatsen att förståelse för kundens verksamhet är lika viktig som den tekniska lösningen. Därför arbetar man i nära samarbete med sina kunder.

Precio Fishbone är ett konsult- och systemutvecklingsföretag med verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Vietnam. I Sverige finns sju kontor, varav ett i Malmö där vi träffar regionchef Tobias Hed. Han berättar att han påbörjade sin resa inom Fishbone för ungefär tolv år sedan och att Precio förvärvade Fishbone-delen för cirka sju år sedan. Kontoret som är beläget på Hamngatan i centrala Malmö sysselsätter idag 17 personer, som på ett engagerat och kompetent sätt är med och driver företagets erbjudande inom intranätsrelaterade lösningar baserat på Microsoft 365.
Tobias framhåller i sammanhanget också den egna prisbelönta plattformen Omnia, som kunder kan välja att ha som ett lager ovanpå Microsoft 365 för att på så vis få en bättre Intranätsupplevelse.
– Omnia täcker i princip alla behov som kan uppstå, det är en både användarvänlig och prisvärd lösning som uppdateras över tid och som man kan välja att antingen köpa på licens eller betala via en prenumeration, informerar Tobias Hed.

Jobbar nära kunderna
I Precio Fishbone är man specialister inom ett flertal olika områden. Företagets filosofi är att förståelse för verksamheten är lika viktigt som teknik, varför man i nära samarbete med kunderna utvecklar deras lösningar efter deras unika behov. Bolagets stående ambition är att lösa sina kunders problem, och effektivisera processer med hjälp av IT-stöd. Ett uttalat mål är att skapa affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för kunderna, inte minst genom att verka i en rådgivande roll.

Kundvård
Bland Precio Fishbones kunder finner vi företag från en mängd olika branscher.
– Flera av våra uppdragsgivare är stora, globala företag som efterfrågar komplexa lösningar. Där känner vi att vi verkligen kan bidra med vår långa erfarenhet och kompetens, säger Tobias, men betonar också att de idag har kostnadseffektiva lösningar för kunder i alla storlekar.
Han framhåller vidare att man lägger stor vikt vid att vårda sina kunder och verkligen förstå deras vardagliga utmaningar.
– Att komma ut och få ta del av hur våra kunder arbetar nu efter pandemin ger oss en större förståelse för hur kunderna verkligen arbetar och vilka utmaningar de har, menar Tobias Hed.
För några år sedan löste man kundernas utmaningar med utvecklare och projektledare, men de senaste åren har det skett en förändring på marknaden. Idag är viktiga parametrar för kunderna att en lösning håller över tid och blir välanvänd av den tilltänkta målgruppen.
– Förutom projektledare och utvecklare finns idag även förändringsledare, UX-designers, M365-specilister och Customer Success Managers bland de anställda på kontoret. Det har gett oss en intressant och bra mix av kompetenser och ger kunderna en lösning som passar deras behov, säger Tobias.

Intervju: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson