Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Skogsindustrins partner för anpassade påbyggnadslösningar

Medarbetare från OP höglunds arbetar i verkstaden.

Beträffande lastbilspåbyggnader är det få som slår anrika OP höglunds AB på fingrarna. I mer än hundra år har företaget utvecklat och producerat kundanpassade påbyggnadslösningar för framför allt skogsindustrin, ett koncept som av tradition präglas av hög kvalitet och en tillika hög servicegrad.

Med sina 101 år på nacken är OP höglunds ett av Sveriges äldsta företag avseende lastbilspåbyggnader. Birger Höglund startade företaget som stannade i släktens ägo i tre generationer innan det togs över av OP-Gruppen.
– Vi flyttade till nuvarande adress 2001, 2006 tog OP-Gruppen över företaget och i samband med finanskrisen 2009 slog vi ihop flera producerande enheter och koncentrerade lastbilsverksamheten till Säffle. I samband med detta bytte vi namn till OP Höglunds AB, berättar bolagets VD, Niclas Nilsson, som fick sin nuvarande yrkesroll i samma veva efter ett förflutet på Höglunds Flak, företaget som idag heter OP höglunds.
Moderbolaget OP-Gruppen, som arbetar inom tre affärsområden: Återvinning & Materialhantering, Lastbilspåbyggnader samt Lantbruksmaskiner, består idag av ett tiotal bolag med anläggningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark, varav två ligger i Säffle och Mjölby. Beträffande påbyggnader har OP Höglunds utvecklats till en av Sveriges ledande aktörer. Bolaget utvecklar, marknadsför och producerar kundanpassade lösningar, företrädesvis för aktörer inom skogsindustrin, på en både nationell och internationell marknad.

Kompletta ekipage
Stål och aluminium är de huvudsakliga materialen man jobbar med i OP höglunds när man skapar innovativa påbyggnader för framför allt timmer- och flisekipage, som är företagets huvudinriktning.
– Vår enskilt största produkt är lösningar för timmerbilar, men vi bygger även timmervagnar, flisbilar, flisvagnar och lastväxlarvagnar, upplyser Niclas.
För att bli självförsörjande avseende detta köpte man 2014 Mjölbyföretaget AM Industrier, där man idag tillverkar släpvagnar under egna varumärken. AM-Trailer är en timmervagn, medan OP-Släpet är en lastväxlarvagn eller flisvagn.
– En av våra främsta styrkor är det faktum att vi kan erbjuda kompletta ekipage, till skillnad mot flera av våra konkurrenter. Hos oss köper man bilen, släpvagnen, kranen med mera – allt är klart för användning. Vi är oerhört duktiga på att hitta anpassade och optimala lösningar för varje enskild kund, säger Niclas Nilsson.

Framhåller personalen
25 procent av de timmerbilar OP höglunds bygger går till den norska marknaden. Här, liksom i Sverige, uppskattas företagets fokus på hög kvalitet och en tillika hög servicegrad.
– Vi är flexibla och effektiva i en bransch där vi vet att våra kunder jobbar under stor press och med små marginaler. De är beroende av ett bra flöde, poängterar Niclas som samtidigt gärna framhåller den 70 man starka personalstyrkan.
– Vi har fyrdubblat omsättningen sedan 2009, och en stor anledning till det är att vi är ett väldigt bra team. Vi har varit lyckosamma med våra rekryteringar och format en teamkänsla i bolaget som är synnerligen viktig. Samtidigt är personalomsättningen låg, det betyder förstås en hel del att vi får behålla kompetensen i bolaget.

Research: Peter Hägg
Text: Örjan Persson