Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

SKF:s fabriker ska bli koldioxidneutrala 2030

En av SKF:s fabriker, som kommer vara koldioxidneutral 2030.

SKF har sedan 2015 minskat koldioxidutsläppen från tillverkningen med 36 %, och redan idag är två av koncernens fabriker koldioxidneutrala. Nyligen tillkännagav SKF målsättningen att uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning 2030.

2030-målet omfattar SKF:s egen tillverkning, dvs. SKF:s kategori 1- och 2-utsläpp. Målet ska uppnås genom en kombination av processförbättringar, energieffektiva utrustningar, samt inköp och generering av förnybar energi. I sista hand kan SKF även köpa högkvalitativ koldioxidkompensering.
Alrik Danielson, vd och koncernchef, säger:
– Det är nödvändigt att minska utsläppen för att bekämpa klimatkrisen, och som ett globalt bolag är det viktigt att vi visar upp ett ledarskap. Vi strävar mot att minska klimatpåverkan genom hela värdekedjan, från råmaterialet vi köper, till kundernas användning och därefter. Ansvaret att agera startar i vår egen tillverkning, och vi kommer att agera med snabbhet och beslutsamhet för att uppnå detta mål. Koldioxidneutralitet kommer ytterligare att stärka vår konkurrenskraft och det förenar SKF:s intressen med kundernas och miljöns.

Utmaningar och möjligheter
Patrick Tong, President, Industrial Sales, Asia, säger:
– Klimatförändringen innebär stora utmaningar för världen, men också möjligheter som vi kommer utnyttja genom att leverera såväl miljömässigt som ekonomiskt värde till våra kunder och andra intressenter. Detta är centralt i SKF:s strategi, som baseras på hållbar utveckling.
SKF erbjuder flera lösningar och produkter som bidrar till den cirkulära ekonomin. SKF:s AI-drivna erbjudande inom Rotating Equipment Performance har målsättningen att minska resursslöseriet genom att låta utrustningar drivas så länge och så effektivt som möjligt. SKF erbjuder rekonditionering av lager, vilket minskar utsläppen i produktionsfasen med upp till 90 % jämfört med ett nytt lager. SKF RecondOils innovativa system för oljeregenerering möjliggör cirkulär användning av olja, vilket minskar resursslöseriet och förbättrar det miljömässiga resultatet.

Källa: SKF