Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

SKF tilldelas höga hållbarhetsbetyg

SKF har tilldelats en platinamedalj från EcoVadis, en av världens mest tillförlitliga leverantörer av hållbarhetsutvärderingar av leveranskedjan. Det är tredje året som SKF tilldelas platinamedaljen och koncernen rankas nu bland de en procent som presterar bäst av samtliga företag som bedöms av EcoVadis. Därutöver har SKF fått betyget A- för sitt arbete mot klimatförändringar av CDP, en global icke-vinstdrivande organisation som driver världens största klimat- och miljöinformationssystem för företag, städer, stater och regioner.

Magnus Rosen, Hållbarhetschef på SKF, säger:
– Vi är stolta att ha tilldelats EcoVadis platinamedalj för tredje året i rad och A- i klimatförändringskategorin från CDP, vilket gör att vi erkänns som ett av de företag som presterar bland de bästa i båda dessa system. Utvärderingarna lyfter fram de åtaganden och framsteg som vi gör i våra nettonollmålsättningar till 2030 och 2050 samt hur vi arbetar med våra leverantörer, samarbetspartners och kunder för att driva hållbarhetsagendan och uppnå en positiv förändring.
EcoVadis utvärderar 21 hållbarhetskriterier inom fyra teman: miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp. De affärsmässiga hållbarhetsutvärderingarna baseras på internationella hållbarhetsstandarder som UN Global Compacts Tio Principer, Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner, standarder från Global Reporting Initiative (GRI), och ISO 26000-standarden. Utvärderingarna ger en evidensbaserad analys och en plan med åtgärder för kontinuerlig förbättring.

Höga krav
Klimatförändringsbetyget från CDP ger en bild av transparensen i ett företags informationsgivning samt miljöprestanda. Metodologin för poängsättningen ger jämförbara data över hela marknaden. För att förtjäna ett erkännande för ledarskap (A/A-) behöver företag visa miljömässigt ledarskap och lämna ut uppgifter om åtgärder i arbetet mot klimatförändringar. Företagen måste visa god praxis inom strategi och aktiviteter enligt vedertagna ramverk som TCFD.

Stadig utveckling
SKF har åtagit sig att uppnå nettonollstatus i den egna tillverkningen 2030 och att ha en leveranskedja med nettonollutsläpp av växthusgaser 2050. I en stadig utveckling mot dessa mål minskade utsläppen 2021 från kategori 1 och 2 med 3,2 % år över år, vilket summerar upp till en absolut minskning med 45 % sedan 2006. SKF uppnådde också 2021 en andel om 50 % förnybar elektricitet på sina anläggningar över hela världen.

Källa: SKF