Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

SKF investerar i ett nytt center i Kiruna för rekonditionering av lagerenheter

SKF tar nu det första spadtaget för en ny serviceenhet, Circular Economy Center, i Kiruna som kommer att serva industrin med rekonditionering av lagerenheter, lager, lagerhus, tätningar och smörjsystem. Det är företagets andra enhet i Sverige som man nu uppför som ett svar på den ökade industriella efterfrågan i regionen.

Rekonditioneringen ökar livslängden på lagren och ger betydande miljöfördelar. Beroende på graden av bearbetning kan koldioxidavtrycket för ett rekonditionerat lager vara upp till 90 procent lägre jämfört med att tillverka ett nytt. Rekonditioneringen innebär lägre totalkostnader för kunden men framför allt ökade material- och miljöfördelar.

Ökad efterfrågan
SKF har sedan flera år erbjudit rekonditionering av lager. För två år sedan etablerades enheten Circular Economy Center i Göteborg, som även rekonditionerar lagerhus, lagerenheter, tätningar och smörjsystem i syfte att ge kvantifierbara miljö- och prestandaförbättringar för kunden. Efterfrågan av tjänsterna har ökat med faktor fyra på bara två år. Företaget har därför beslutat att även etablera ett center i Kiruna som andra enhet i Sverige i syfte att serva kunder i Kiruna, Malmberget och norra Sverige inom gruv-, stål-, järnvägs- och pappersindustrin.
– Kombinationen av hållbara produkter och tillhörande värdeskapande tjänster för att minska miljöpåverkan och öka tillgängligheten efterfrågas i allt högre grad, och vi vill därför med etableringen öka vår närvaro i Kiruna för att komma närmare våra kunder, säger Janne Westerlund chef för teknik, tjänster och lösningar för den industriella marknaden i Sverige.

Tar höjd
SKF har sedan tidigare en serviceenhet i Kiruna och Gällivare som omfattar 20 anställda som servar industrin med avancerad tillståndskontroll och mekaniska underhållstjänster för ökad driftsäkerhet. I den nya byggnationen har företaget har tagit höjd för att kunna växa ytterligare, bland annat genom fokus på kundnära rekonditionering och utbildningar, i en region som spås gynnsam tillväxt.
– Vi bygger för att växa till 32 anställda i Kiruna vilket är en 50-procentig ökning av verksamheten, säger Janne Westerlund.
Investeringen omfattar 16 MSEK och den nya byggnaden förväntas stå klar under första kvartalet 2023.

Källa: SKF