Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sju av tio svenskar vill ha klimatmärkning för digitala tjänster

Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex.
Sju av tio svenskar, 69 procent, vill införa en klimatmärkning för digitala tjänster. Det visar en Sifo-undersökning som datacenteroperatören DigiPlex låtit genomföra.
– En stor majoritet av svenskarna vill kunna göra gröna val och minska sin klimatpåverkan – även på internet, säger Fredrik Jansson, strategichef på DigiPlex.

Varje gång vi streamar en TV-serie, går in på sociala medier eller loggar in på vår internetbank startar en process i ett datacenter som förbrukar el och släpper ut koldioxid. I dag beräknas datacenter och digital infrastruktur stå för 3 procent av den globala elförbrukningen och för 2 procent av världens koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen från datacenter globalt ligger redan i nivå med de från flygindustrin, och om utvecklingen fortsätter i samma takt kan datacenterindustrin komma att stå för runt 20 procent av elförbrukningen och 5,5 procent av koldioxidutsläppen inom en 5–10-årsperiod.

Aktivt grönt val
Sifo-undersökningen visar att sju av tio svenskar, 69 procent, vill införa en klimatmärkning av digitala tjänster. Ännu fler, 72 procent, tycker att det är viktigt att digitala tjänster har en så liten klimatpåverkan som möjligt.
– Om du streamar film genom ett energislukande datacenter som drivs på el från brunkol så bidrar det i allra högsta grad till klimatförändringarna. Dagens konsumenter vill i högre utsträckning kunna göra ett aktivt grönt val, även när det gäller att använda olika tjänster på internet, säger Fredrik Jansson.
Konsumenter kan ställa krav
Samtidigt är mindre än en fjärdedel av svenskarna, 23 procent, beredda att använda internet och digitala tjänster mindre, även om det skulle minska den negativa klimatpåverkan.
– Internetanvändning är en naturlig del av vardagen som få kan eller vill avstå ifrån. Men konsumenter kan ställa krav på leverantörer att deras digitala tjänster ska vara klimatsmarta, energieffektiva, använda sig av förnybar el och orsaka minimala koldioxidutsläpp, och då är det heller ingen överraskning att 74 procent önskar att leverantörerna rapporterar sin elförbrukning och klimatpåverkan i till exempel sin årsredovisning, säger Fredrik Jansson.
Källa: DigiPlex