Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Serneke ingår samarbete med byggbolag i Australien

Serneke går in som minoritetsägare i Consortium Builders, ett lokalt byggbolag med bas i Perth, Australien.
– Vi ser det som en testpilot och ett första steg i vår långsiktiga strategi att etablera verksamhet i andra länder, säger Robin Gerum, affärsutvecklingschef i Serneke Group.
Serneke har idag sitt huvudsakliga fokus för expansion i Sverige men det långsiktiga målet är inställt på att etablera verksamhet i länder utanför Sverige. När bolaget nu går in som delägare i Consortium Builders är det i syfte att förbereda sig för detta.
– Vi gör detta som ett test för att lära oss hur vi ska organisera vår verksamhet internationellt. Att vi väljer ett bolag i Perth i Australien är främst för att regionen erbjuder goda tillväxtmöjligheter, bra affärsklimat och attraktiva möjligheter för våra anställda, säger Robin Gerum.
Hållbarhet och innovation
Consortium Builders är ett mindre byggbolag med fokus på byggledning och erfarenhet av hållbarhet och innovation i utförandefasen. I Sernekes förvärvsavtal ingår en option till majoritetsägarskap.
Källa: Serneke