Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Securitas vill bidra till ett tryggare samhälle

Medarbetare på Securitas vid bil.
Securitas är ett sedan länge välkänt begrepp som allmänt förknippas med trygghet och säkerhet. Securitas verkar i hela säkerhetsbranschens framkant och jobbar hela tiden med nya, moderna lösningar och metoder för att öka tryggheten för såväl individer som egendom.

Securitas är säkerhets- och bevakningsföretaget med det bredaste verksamhetsområdet. Arbetet sträcker sig långt bortom renodlade bevakningsuppdrag där företagets väktare kör runt och håller utkik, larmar lokaler, låser dörrar och säkerställer att inga obehöriga personer vistas där de inte får vara. Man arbetar också med stationär bevakning, passerkontroller, kamera- och Tv-system, samt traditionell utryckningsverksamhet, inte minst för privatpersoner i samband med exempelvis inbrott.
Axel Andersson är informations- och pressansvarig för hela Securitas Sverige AB:
– Vår ambition är att inte bara trygga våra kunders välbefinnande, utan också samhället i övrigt. Vi börjar därför röra oss allt mer på gator i torg och inte bara i butiker och andra offentliga fastigheter. Vi jobbar till exempel i stadsdelar där många kan uppleva otrygghet och har exempelvis tillgång till ett eget filmteam, eller videoproducenter, som vi kallar det, för olika typer av uppdrag. Genom att samarbeta med såväl polisen som våra kollegor i branschen försöker vi bygga ett så brett koncept som möjligt, säger Axel Andersson.
Han berättar vidare att Securitas sedan ett tiotal år tillbaka driver värdetransportverksamhet i bolaget Loomis, vilket är en avknoppning av Securitas Sverige AB. Härutöver har man förvärvat många mindre bolag längs vägen i syfte att bredda verksamheten kontinuerligt.

Gedigen historia
Securitas historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Företagets välkända logotyp har tre prickar som representerar Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet, begrepp som alltid utgjort ledord i verksamheten ända sedan grundaren Erik Philip-Sörensen etablerade densamma 1934. Idag finns Securitas på cirka 170 orter runt om i Sverige. Nästan 350 000 personer arbetar i bolaget som verkar i 58 länder världen över.
Rekrytering av personal är en noggrann process. De sökande kontrolleras i belastningsregistret och måste genomgå ett antal lämplighetstester där man kartlägger individens olika förmågor, exempelvis stresshantering. Härigenom säkerställs att rätt person hamnar på rätt plats, vilket i sin tur kvalitetssäkrar verksamheten och förstärker Securitas goda anseende i branschen.
– Vi verkar i en konkurrensutsatt bransch där det gäller att hela tiden vara på tårna. Vårt varumärke står sig mycket starkt, vilket gör att vi hela tiden får förtroendet att leda olika uppdrag. Nyligen vann vi till exempel upphandlingen beträffande Landvetter Airport, berättar Axel Andersson.

Stöttar polisen
I dagsläget arbetar Securitas Sverige AB tillsammans med 170 kommuner kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.
– Det är de vi kallar områdesbevakning och det är ett område som vi kommer att satsa väsentliga resurser på under kommande år, avslöjar Axel Andersson.
Han betonar i sammanhanget polisens många gånger begränsade resurser.
– Även om de satsar mycket på rekrytering just nu räcker resurserna inte riktigt till när otryggheten i samhället ökar. Hur ofta ser man patrullerande poliser? Väldigt sällan, men här tror vi att vi kan göra en betydande insats. Vi vill vara en hjälpande partner i polisens arbete att skapa trygghet i samhället. Vi både tror och hoppas att vi kan bidra till att lösa detta växande problem.

Research: Victor Salazar
Text: Örjan Persson