Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sammanslagning lägger grunden för framtidens hållbara emballagelösningar

Emballage är inte bara en nödvändighet för att säkra transporter, det är också en möjlighet att skapa mervärde och ta ansvar för miljön. Det är denna filosofi som genomsyrar Emballagegruppen, ett nystartat bolag som föddes ur samarbetet mellan Hällingsjö Träkonstruktioner och Bollebygds Emballage.

Historien om Bollebygds Emballage sträcker sig tillbaka till 1942 när det grundades av farfadern till dagens VD, Ove Johansson. Det är en verksamhet som sedan dess har förfinats och förnyats, alltid med fokus på specialtillverkning och att ligga i framkant kring konstruktion och tillverkning av transportemballage i trä. 2023 slogs bolaget samman med Hällingsjö Träkonstruktioner, vilket ledde till bildandet av Emballagegruppen med fokus på specialanpassade lösningar i form av allt från magasinslådor för kommuner till kundanpassade förpackningar för olika produkter.
– Vi vill skapa ett mervärde kring emballageprodukter samtidigt som vi har miljön i åtanke. Vårt mål är att erbjuda våra kunder smarta lösningar som inte bara sänker kostnader utan också minimerar vår påverkan på miljön. Det handlar om att se över helheten – från tillverkning till transport och återvinning, förklarar Ove Johansson.

Målmedvetet förändringsarbete
Det nya bolaget är inte bara en sammanslagning av resurser utan en satsning på framtiden. Ove Johansson, tillsammans med platscheferna Marcus Svallin och Martin Andersson, leder förändringsarbetet i Emballagegruppen där de bildat en särskild grupp för ändamålet, bestående av personal från båda företagen, med uppgift att ta fram strategier för att möta branschens framtidiga utmaningar.
– Vi kompletterar varandra och får en större helhet tillsammans. Det handlar till exempel om att arbeta mot exportföretag inom olika sektorer som transportbranschen, fordons- och verkstadsindustrin, säger Ove Johansson, men betonar samtidigt att det inte bara handlar om affärer, utan också om ansvar.
– Vi ska fortsätta vårt arbete enligt en tydlig hållbarhetsplan med fokus på personal, ekonomi och miljö. Genom att minimera materialåtgång och optimera transporter strävar vi efter att minska vår påverkan på miljön i så hög utsträckning som möjligt, säger Ove.
Han tillägger att Emballagegruppen endast använder svenskt trä. Verksamheten är dessutom PEFC-certifierad, vilket garanterar att deras råmaterial kommer från hållbara källor.

Framtidstro
Med nästan 50 medarbetare och ett gott och utvecklande samarbete mellan avdelningarna är framtiden ljus för Emballagegruppen. Genom investeringar i ny teknik och infrastruktur, som den nya spiklinjen i Hällingsjö, skapar de nya möjligheter för specialtillverkning och fortsatt tillväxt.
– Vi vill visa att man kan räkna med oss i framtiden. Genom att samarbeta kring och investera i hållbara lösningar är vi redo att möta morgondagens utmaningar och leverera värde till både våra kunder och vår planet, avrundar Ove Johansson.

Intervju: Oliver Malm
Text: Örjan Persson