Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sammanslagning formar stark ekonomipartner

Medarbetarna på Lots Ekonomi.
Med en stark ekonomipartner i ryggen läggs grunden för utveckling och lönsamhet. En sådan är Lots Ekonomi som tidigare bestod av sex fristående bolag, men som sedan den 1 januari 2019 samlas under ett och samma varumärke. Därmed försågs marknaden med en mycket stark aktör inom redovisning, revision och ekonomisk rådgivning.

Vi träffar Sven Hansson, VD för Lots Ekonomi med utgångspunkt Borås där huvudkontoret ligger. Han berättar att Boråskontoret har sitt ursprung i 1920-talet och att företaget sedermera ingick i CFO Group AB med ett antal revisionsbyråer i Sverige. Kring årsskiftet fusionerades dessa när Helgusgruppen AB köpte samtliga bolag, vilka förenades under varumärket Lots Ekonomi AB. Förutom huvudkontoret i Borås finns företaget också representerat i Bollebygd, Mariestad, Skövde, Skara, Tibro, Kungsängen och Stockholm med sammanlagt ett 90-tal anställda.
– Sammanslagningen var ett initiativ som gör oss ännu starkare, konstaterar Sven Hansson.

Brett koncept
Lots Ekonomi AB är en komplett ekonomipartner för företag i alla branscher. Man erbjuder kvalificerade tjänster inom bland annat bokslut, deklarationer, löner, momsredovisning och ekonomisk rådgivning.
– Vi står helt enkelt för ett komplett ekonomikoncept och jobbar enligt en affärsidé som bygger på lokal förankring. Våra medarbetare besitter kompetens och engagemang för den lokala orten, men vi har dessutom alla möjligheter att samordna kompetens mellan våra kontor. Det skapar en hög kapacitet som gynnar kunden i slutändan, menar Sven Hansson.
Beträffande revision vänder sig Lots Ekonomi till både små och medelstora företag för vilka man bland annat granskar årsredovisningar, styrelsers förvaltning av bolagets rutiner och så vidare. Härutöver är Lots Ekonomi en framstående aktör beträffande ekonomisk förvaltning av bostadsrätter i västra Sverige.

Utrikesfödda hjälper utrikesfödda
Lots Ekonomi har också utvecklat en affärsidé kring ekonomitjänster för utrikesfödda företagare.
– 2012 fick jag en idé om att anställa utrikesfödda medarbetare med fokus på företag med ledning eller rötter i andra länder. Det skapar trygghet för företagen att kunna vända sig till likasinnade när det gäller frågor kring exempelvis skatter och redovisning. Det här känns som en viktig insats som vi också märker att vi utför på ett framgångsrikt sätt, säger Sven Hansson.
Han konstaterar att företaget växer. Fler revisorer och mer redovisningspersonal kommer att anställas, samtidigt som man jobbar med ett ständigt öra mot marken beträffande branschens utveckling.
– Det blir alltmer digitalisering i branschen, vilket gör jobbet både snabbare och mer effektivt eftersom allt sker i realtid.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson