Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Samhällsbyggare etablerar sig i Gävle

Veidekke är ett skandinaviskt bygg- och anläggningsföretag där man på byggsidan just nu satsar på expansion i region Öst. Kontoret i Gävle är ett av de senaste tillskotten i koncernen. Man började med en arbetschef i maj och har redan ökat arbetsstyrkan till fyra personer, som räknar på anbud och projektleder projekt. Veidekke ser sig som samhällsbyggare och gör nu stora satsningar på att hjälpa till att utveckla Gävle.

Veidekke är ett ledande skandinaviskt bygg- och anläggningsföretag, som utvecklar och bygger projekt i hela Sverige och främst riktar in sig på byggprojekt rörande bostäder, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Sedan en tid tillbaka har Veidekke expanderat i region Öst. Ett av de senaste stegen i denna utveckling var att öppna ett kontor i Gävle. Den första som anställdes var Krister Olsson, som tidigare har jobbat inom både entreprenad och som projektledare på beställarsidan.
– Det som lockade med Veidekke är att man är nystartad i Gävle med omnejd. Jag ville vara med och utveckla den verksamhet som vi ska bygga upp här, säger Krister, vars titel är Arbetschef.

Krister tillträdde så sent som i maj i år. Sedan dess har man tagit in ytterligare tre anställda, i form av en projektchef, en kalkylingenjör och en entreprenadingenjör.
– Vi är idag riggade för att räkna på anbud och att projektleda. Vi står redan i startgroparna och har en hel del spännande projekt vi arbetar med som är på gång. Vårt mål är att på sikt bli en betydande och bestående aktör på marknaden för att kunna bidra till Gävles fortsatta utveckling, berättar Krister.

Relationer
Veidekkes kontor i Gävle må vara nystartat, men de anställda har varit verksamma i branschen i många år innan de började jobba på Veidekke.
– Den stora styrkan i Veidekke är att vi är en stark nordisk koncern med mycket muskler och centralt stöd. Lokalt har vår lilla grupp mycket erfarenhet och ett stort kontaktnät. Vi har alla jobbat i branschen länge och har bra relationer med entreprenörer, konsulter, beställare och kommunen, säger Krister.

Som nystartad enhet är just relationsbyggandet en viktig aspekt av arbetet.
– Man stöter ofta på samma personer på olika jobb, så det är viktigt att det man har gjort tidigare har lämnat ett gott och professionellt intryck. Gävle är en växande men än så länge liten storstad, så gör man något tokigt så kommer man få veta det, säger Krister och skrattar lite.

Långsiktig utveckling
I Gävle tror man på en stark tillväxt, att det är en utvecklingsbar stad. Stadens läge är mycket bra och har dessutom en väl utbyggd infrastruktur, med en järnväg, en stor hamn och två europavägar som möts här. Denna utveckling är en prioritet för Veidekke i Gävle som har lagt mycket resurser på att etablera ett gott samarbete med kommunen.
– I vår region har vi bred erfarenhet och framför allt bra kunskap rörande bostäder, skolor, vård och omsorg, berättar Krister.

Planen är att låta den lokala organisationen utvecklas i takt med de planerade projektens utveckling. Nästa steg är att, när behovet uppstår, rekrytera en platschef. För denna tjänst söker man personal med produktionsledande erfarenhet. De personliga egenskaperna väger dock lika tungt som erfarenhet.
– Vi är en trygg grupp med stor öppenhet och hög grad av involvering. Vi arbetar utifrån Veidekkes värderingar med rötter från Norge, som förkortas PREG, vilket står för Profesjonell, Redelig (=ärlig), Entusiastisk och Grensesprengende, förklarar Krister.

Intervju: Wilhelm Walaker
Text: Andreas Ziegler