Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Samarbete gör fiber till 3 000 skärgårdsbor möjligt

IP-Only kommer lägga fiber i Skärgården, som avbildas på bilden.

IP-Only blir kommunikationsoperatörer för Stockholms Skärgårdsnät. Projektet, som byggs av Stockholms Skärgårdnät med stöd av EU, är enormt – cirka 15 mil sjökabel har kopplat ihop Ornö, Nämdö, Runmarö och Harö i Stockholms skärgård. Med det nya samarbetet kommer 1 500 skärgårdshushåll, alltså drygt 3 000 personer, att få tillgång till IP-Onlys framtidssäkrade fibernät.

– Att tusentals medborgare på skärgårdsöar, som förut var beroende av långsamma uppkopplingar, har fått ett lika snabbt nät som Stockholms innerstad är naturligtvis roligt. Men framför allt är det samhällsviktigt. Alla i samhället ska ha tillgång till dagens och framtidens samhällsviktiga tjänster. Detta kommer nu bli verklighet för dessa skärgårdsbor, säger Yngve Hässler, Stockholms Skärgårdsnät.

”Utmanande”
För att öka driftsäkerheten kommer IP-Only att koppla upp nätet från två punkter.
– Fiber i skärgården är alltid utmanande men samarbetet med Stockholms Skärgårdsnät är ett bevis på att det kan lyckas. Vi ser fram emot att leverera fiberlösningar till skärgårdsborna, snabbt och driftsäkert, säger Cedric Strauss, ansvarig för byalag på IP-Only.
De första anslutningarna kommer att ske inom kort, och kommer att öka kontinuerligt under året.
Källa: IP Only