Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

SaltX pilotanläggning i Berlin visar på mycket lovande resultat

Maskin tillhörande SaltX i fabrik.

Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet.

Målet med projektet var att verifiera och demonstrera det nanocoatade (NCS) saltmaterialets funktionalitet i en större pilotanläggning om 10 MWh. Anläggningen har varit i drift sedan april 2019 på Vattenfalls anläggning i Berlin.
– Jag är riktigt stolt över vad vi har lyckats åstadkomma på relativt kort tid i Berlin. Resultaten visar på att vår teknologi och att vårt material har en lovande kommersiell potential. Nu ska vi se till att fortsatt optimera processen och att ytterligare bekräfta det kommersiella konceptet i så kallade pre-kommersiella anläggningar, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology.
Stor potential
Pilotanläggningen är i drift på Vattenfalls anläggning i Berlin.
– När jag träffade SaltX första gången 2017 insåg jag vilken potential bolagets teknik har. Resultaten från pilotprojektet bekräftar denna potential och jag tror att nanocoatat salt kommer att fylla en viktig roll i morgondagens hållbara energisystem. Tyskland saknar idag flexibilitet och behöver energilagring, säger Markus Witt, VP Asset Management Business Area Heat, Vattenfall Wärme Berlin AG.
Det unika energilagret har testats och analyserats. Slutsatsen är att det nanocoatade saltmaterialet och den tillämpade processen kan användas vid storskalig energilagring med hög verkningsgrad. Vidare har processen för laddning (dehydrering) och urladdning (hydrering) av den termokemiska energin i NCS-materialet fungerat och repeterats. Nästa steg är att optimera processen för att öka verkningsgraden och fastställa en kommersiell design av energilagringskonceptet.
Testerna i piloten visar följande data:
Energieffektivitet: 72% till 85% i energieffektivitet (el till värme). Den teoretiska maxeffektiviteten är 92%.
Funktion: Hydrering (urladdning) av NCS materialet visade mycket goda resultat. Urladdningen gick att göra med hög precision och kontroll.
Laddning (Dehydrering) av materialet har fungerat väl, dock har inte projektets mål om verkningsgrad uppfyllts på grund av feldimensionering av värmeväxlarytor.
Material: Saltmaterialets nanocoating fungerade enligt plan och förhindrade partiklarna att agglomerera (klumpa ihop sig). Den kemiska energidensiteten uppmättes till ca 500 kWh/ton (exklusive sensibel energi). Det går även att lagra cirka 100 kWh/ton sensibel energi i materialet.
Källa: SaltX