Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Säkra transporter från norr till söder

Lastbil från Rüttners Transport.
I Varberg tar vi en titt på ett åkeri med ett lite annorlunda upplägg. Rüttners Transport är ett gott exempel på hur ett mindre åkeri kan erbjuda hög kapacitet och stor flexibilitet, inte minst avseende destinationer. Genom åren har man ombesörjt körningar till såväl nordligaste Norrland som Costa Blanca-kusten i Spanien.

Rüttners Transport är ett Varbergsföretag med stolta anor. Redan 1964 startade företagets grundare, Olle och Elsa Rüttner, verksamheten när de införskaffade en grusbil. Idag är det sonen Tony som för de stolta familjetraditionerna vidare tillsammans med hustrun Siv, deras dotter Martina och hennes man David.
– Företaget var en pionjär under järnridåns dagar och körde gods till olika mindre lättillgängliga platser på kontinenten. Vi har byggt upp ett gott rykte i branschen som en aktör som jobbar med hög kapacitet och stor flexibilitet beträffande våra destinationer, och det är en profil vi har bibehållit och värnat om ända till idag, säger David.

Norrland och Spanien
Rüttners Transport transporterar idag diverse flyttgods med mera mellan Sverige och Spanien för både privatpersoner och företag. Härutöver utför man även styckegodstransporter för samma kundgrupper till norra Sverige samt Stockholm.
– Idag går de flesta av våra körningar till Costa Blanca-kusten i Spanien. Det har blivit något av vår specialitet och inriktning, konstaterar Martina Rüttner.

Litet och familjärt med hög kapacitet
I bolaget förfogar man över sju bilar, varav två uteslutande befinner sig i ständig rörelse till och från Spanien. Många företag väljer att anlita Rüttners Transport tack vare dess skarpa inriktning. De vet att det råder ordning och reda i verksamheten och att det alltid resulterar i säkra transporter som håller utlovade tider. Bland de privatpersoner som anlitar företaget finns till exempel svenskar som valt att flytta utomlands.
– Våra framgångar har stor del att göra med att vi kombinerar det bekväma och familjära bemötandet man som kund får av ett mindre familjeföretag med förmågan att vara breda i vårt erbjudande. Det är ett vinnande koncept som vi tror på och kommer att fortsätta värna om, säger David och Martina Rüttner.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson