Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Säkerhet, komfort och stil i fokus när segelbåtar byter skepnad

Medarbetare på Adams Boat Care jobbar på däcket på en båt.

Seglingsentusiaster har i mer än 15 år vänt sig till Adams Boat Care för ombyggnad och modifiering av sina segelbåtar. Med ledord som säkerhet, komfort och stil kan Carl Adams och hans medarbetare göra allt från arbete med motorer och skrov till installation av förvaringsutrymmen, wifi och belysning. Kunden får sin båt precis som denne vill ha den.

Säkerhet, komfort, stil.
Det är med utgångspunkt från dessa tre ledord som Adams Boat Care AB bygger om och modifierar såväl nya som äldre segelbåtar.
– Vi anpassar segelbåtar för långdistanssegling och jobbar mestadels med båtar från Hallberg-Rassy, även om vi givetvis kan ta oss an båtar från andra tillverkare, upplyser Carl Adams som leder verksamheten tillsammans med Anna Friberg.
Bolaget sysselsätter härutöver fem handplockade personer med lång erfarenhet av seglingsbranschen, var och en med sina respektive expertområden. Härutöver kallar man extra personal vid behov.
– När vi har som mest att göra kan vi vara upp till 15 personer, berättar Carl.

Lång erfarenhet
Carl Adams har haft ett stort intresse för segling och båtbyggnad ända sedan tonåren och har nu samlat på sig 30 års erfarenhet av branschen. Han har jobbat i både USA och Island och även hos flera stora, välkända båtbyggare i Sverige, varav 18 år på Hallberg-Rassy där han byggde och reparerade båtar. Det var också här han träffade sin sambo Anna Friberg. 2005 startade Carl Adams Boat Care och från och med 2010 äger och driver han verksamheten tillsammans med Anna.

Biograf och bastu
Säkerhetsbegreppet står förstås alltid i fokus när Adams Boat Care tar sig an allehanda arbetsinsatser och förfrågningar.
– Vi byter ut skrovgenomföringar, ser över motorer, brandsläckare, navigationsutrustning, vajrar och strömförsörjning, och kan även installera utrustning för vattenrening. Denna omvandlar saltvatten till dricksvatten, vilket gör att båten kan ligga ute till havs under lång tid, berättar Carl Adams.
Det finns i princip inga begränsningar för vad Adams Boat Care kan göra med en segelbåt. De lägger in nya dynor och mattor, förser dem med sängar och förvaringsutrymmen, installerar wifi, högtalare och USB-kontakter och mycket mer.
– Vi kan bygga specialanpassade hardtops. Vi har till och med byggt biograf, vinkällare och bastu för vissa kunder, berättar Carl Adams.
Något som blivit allt mer populärt är installation av LED-belysning som ger ett varmare och mer tilltalande ljus. Här kan Adams Boat Care erbjuda kompletta ljuspaket.
– Vi kan byta ut, måla om och rusta upp i princip allt så att båten blir som ny, säger Carl som noterar en allt större efterfrågan på de tjänster som Adams Boat Care kan erbjuda.

Intervju: Sean Larsson
Text: Örjan Persson