Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Sågning och håltagning i extrema förhållanden

Det finns de som kan göra ett hål, och så finns det de du kontaktar när det gäller håltagning i extrema förhållanden. Extrem Borr & Sågteknik är en sådan aktör. Med ett flertal olika tekniker och arbetsmetoder kan man alltid ta sig an de riktigt stora utmaningarna.

Extrem Borr & Sågteknik AB, vanligen benämnt som EBS, arbetar med vajer- och klingsågning, nibblerskärning, kompaktering, klippning, borrning och fräsning i extrema och känsliga miljöer.
– Vi erbjuder totallösningar och trivs bäst med de riktigt stora utmaningarna. Det kräver också att vi ständigt är uppdaterade med modern teknik och de senaste arbetsmetoderna. Och om tekniken inte finns utvecklar vi nya maskiner och lösningar, säger Dorthe Sjöholm, vice VD och delägare i Extrem Borr & Sågteknik.
Hon berättar att verksamheten tog fart när en kund frågade om man kunde såga under vatten i ett kärnkraftverk. Eftersom metoden inte existerade utvecklade EBS en ny såg och ett nytt arbetsätt tillsammans med det österrikiska företaget Braun.– Vi lyckades utveckla en metod som till exempel minskar skärningstiden från 20-24 timmar till 24 minuter. Det är med andra ord logiskt att det idag råder stor efterfrågan på denna teknik, säger Dorthe Sjöholm och berättar att man numera arbetar för kärnkraftsindustrin i många delar av Europa.

Kvalificerade medarbetare och ett stort nätverk
Idag sysselsätter Extrem Borr & Sågteknik sex anställda i form av ett stabilt och högt kvalificerat team. Alla tekniker/operatörer är utbildade för att arbeta i en radiologisk miljö.
– Samtidigt ska vi inte underskatta betydelsen av vårt stora nätverk och våra kompetenta partners, vilka också utgör viktiga anledningar till att vi alltid kan garantera hög kvalitet och säkra leveranser. Vi har till exempel ett nära samarbete med leverantörer och verkstäder i närområdet, berättar Dorthe Sjöholm.

Tillhör världseliten
Extrem Borr & Sågteknik tillhör världseliten i sin bransch. En titt på företagets referenser gör det tydligt att detta nischade bolags tjänster är eftertraktade långt utanför Sveriges gränser. Det gäller inte minst Danmark och Finland, men också länder som USA, Spanien och Frankrike finns representerade när vi talar om tidigare uppdrag. Nyligen fick man en förfrågan från italienska Genua där ju en bro kollapsade tidigare i höst.
Extrem Borr & Sågteknik erbjuder även uthyrning  och försäljning av maskiner och utrustning för uppdrag kring borrning, sågning och nedtagning, samt konsultation kring olika arbetsmetoder.
– Med 30 års erfarenhet har vi samlat en expertis och maskinteknik som vi gärna delar med oss av, avslutar Dorthe Sjöholm.

Research: Jan Christiansen
Text: Örjan Persson