Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Rostfria VA-system blir en smart och långsiktig investering

Maskinhall där två medarbetare från Rostfria VA-system jobbar med stor cylinder.

Företagsnamnet speglar väl vad som är Rostfria VA-Systems specialitet. Med tre decennier bakom sig i branschen bidrar företaget till att skapa hantering för avloppsvatten och spillvattenstationer som är både långsiktig och ekonomiskt försvarbar. När du anlitar Rostfria VA-System gör du således ett både smart och långsiktigt val.

Rostfria VA-System utvecklar, tillverkar och levererar kompletta vatten- och avloppssystem i rostfritt stål till kommuner och industri. Man verkar ofta i rollen som underleverantör i samband med olika projekt, och fokus ligger på rostfria pumpstationer.
– Vi är experter på avloppsvatten och tillverkning av spillvattenstationer som är skräddarsydda för våra kunder. Eftersom vi är en relativt liten verksamhet är vi väldigt flexibla och kan anpassa oss efter beställarnas önskemål. Varje projekt och varje kund är unik, påpekar Jonas Björkström, VD, och berättar att kunderna idag finns i hela landet.
Produkterna säljs via grossister som Ahlsells och Onninen, men till kommuner säljer man direkt.

Nya lokaler
Ägarstrukturen i Rostfria VA-System har sett lite olika ut under årens lopp. Idag är det Jonas Björkström och Henrik Hansson som äger och driver bolaget, vilket startades redan 1984 och har funnits i Storfors fram till i somras. Då hade verksamheten expanderat så pass mycket att det var dags att flytta till nya lokaler. Man fann dem i Filipstad. Ett annat syfte med flytten var att man ville erbjuda sina anställda en bättre arbetsmiljö. I Rostfria VA-System värnar man personalen högt.
– Våra medarbetare är vår största tillgång. Vi har låg personalomsättning, de som börjar blir kvar. Vi har snickare som har varit oss trogna ända sedan starten på 80-talet och svetsare som har varit hos oss i 30 år. Det ser vi som ett bevis på att personalen trivs på sin arbetsplats, säger Jonas Björkström och fortsätter:
– Innan vi valde att flytta till nya lokaler stämde vi av med personalen. Vi är ett lag som måste funka ihop, alla är lika viktiga.
Personalstyrkan uppgår idag till 25 personer, men fler kan kallas in vid behov. Med en snickeriutbildning i huset bredvid finns praktikanter och lärlingar alltid nära till hands.

Utvecklingsmöjligheter
Ända sedan starten har Rostfria VA-System erbjudit lösningar i rostfritt stål. De senaste tio åren har fokus legat på VA-industrin där man i hög utsträckning alltjämt använder sig av material som plast och betong.
– Nackdelen med betong är att det påverkas av avloppsvattnet och vittrar sönder med tiden. Fokus ligger ofta på pris i stället för produkter. Eftersom vi erbjuder produkter med lång livslängd blir de en investering som är kostnadseffektiv på lång sikt. Att välja ett VA-system i rostfritt stål är med andra ord ett smart och långsiktigt val, poängterar Jonas och berättar att man lämnar 25 års garanti på rostfria konstruktioner.
Jonas konstaterar att många kommuner har VA-anläggningar som byggdes på 60- och 70-talet. I många fall har underhållsarbetet blivit eftersatt och här finns förstås stora möjligheter för Rostfria VA-System att göra väsentliga insatser. Jonas Björkström ser med andra ord ljust på företagets framtid.
– Flytten till nya lokaler har blivit ett lyft för oss, säger han och passar samtidigt på att rikta ett stort tack till Storfors och Filipstads kommuner som i sammanhanget båda har stått för viktiga insatser.

Research: Alexander Lundström
Text: Örjan Persson