Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Revolutionerande odlingsteknik för den globala marknaden

Med ett starkt fokus på hållbarhet och att bidra till globala återbeskogningsmål, ser PlantVation oerhörd potential på marknaden och siktar på att bli en ledande aktör inom automatiserad och vertikal odlingsteknik för skogsindustrin. Med ett internationellt patent, referenskunder och stort intresse ifrån en internationell marknad siktar PlantVation nu på att utöka sitt kärnteam och fördubbla sin personalstyrka under 2024.
– Vi söker passionerade individer som vill vara med och göra skillnad, med möjlighet att bli en nyckelaktör i företagets tillväxt, säger Johanna Johansson, som är VD på PlantVation.

PlantVation startade sin resa som en avknoppning av ett bolag som var startat av tidigare generation. Man tog över ett projekt som grundande sig på en licens från NASA. Inledningsvis var man en teknikutvecklare mot grönsaksindustrin och var storskalig producent av sallad och kryddor. Genom ett generationsskifte och en vinnande lösning för skogsindustrin gick man från att historiskt ha varit en producent av slutprodukten till att bli en renodlad teknikleverantör. Företaget leds av Johanna Johansson och hennes far, Peter Johansson. Tillsammans med externa finansiärer och styrelse jobbar de för en stark tillväxt och letar nu efter nästa investerare/partner för att ta nästa steg och öka bolagets kapacitet ytterligare för att bemöta det internationella intresset.
– Vår flaggskeppsprodukt, QS GreenBox, är ett storskaligt odlingssystem som, på hundra kvadratmeter golvyta, kan förodla 2 miljoner plantor per batch och upp till 12 miljoner på ett år, berättar Johanna, som är företagets VD.

Detta odlingssystem effektiviserar plantskolornas produktionskapacitet med upp till 50 %, och genom en sluten och kontrollerbar odling säkerställer man en optimal start och kvalitet av plantorna. Ett försprång på säsongen med maximal groddbarhet minskar inte bara svinn av frön, övriga insatsvaror och resurser, utan effektiviserar även plantskolans samtliga efterföljande produktionssteg.

Holmen Skog är referenskund till QS GreenBox och fram till idag har de producerat över 50 miljoner plantor i tekniken som är verifierad för kommersiell produktion.

QS GreenBox – Innovation
En nyckelfaktor bakom PlantVations framgångar är QS GreenBox – Innovation, vilket är små odlingsskåp med samma funktioner som i en storskalig enhet som ger kunder möjligheten att implementera tekniken stegvis.
– Detta har varit en nödvändig tröskel att ta sig över för att introducera högteknologisk odling i en bransch som, historiskt sett, har bedrivits med manuella processer och varit beroende av externa faktorer, säger Johanna.

QS GreenBox – Innovation har redan gjort intryck på global nivå, med en etablering i ett av världens största skogsbolag i Sydamerika och en order från SCA, som har världens största plantskola. Förutom att den används för att verifiera QS GreenBox – konceptet är det även en produkt som kan användas inom plantskolor i R&D-syfte, men även för andra branscher som arbetar med forskning och utveckling av odlingsrelaterade projekt.

Växter och tillväxt
PlantVation har ett starkt fokus på hållbarhet och att bidra till globala återbeskogningsmål som är etablerade på en global nivå med mål att bidra till den gröna omställningen och minska klimatförändringarna.
– Genom att minska svinnet på frön och erbjuda en effektiv och hållbar produktionsmetod, som bidrar till att fler plantor kan bli planterade i världens skogar, är målet att bli en nyckelspelare i branschen, säger Johanna.

Med ett internationellt patent och en stark marknadsnärvaro siktar PlantVation på att utöka sitt kärnteam och stärka bolagets allmänna resurser och marknadsnärvaro under 2024.
– Vi söker passionerade individer som vill vara med och göra skillnad, med möjlighet att bli en nyckelaktör i företagets tillväxt, säger Johanna.

Intervju: Amanda Eliasson