Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Rekordleverans av gasbussar till Bogotá

Bussar från Scania, som skickas till Bogotá.

Scania ska leverera 481 Euro 6-gasbussar – de renaste och tystaste bussarna på marknaden – för förnyelsen av Bogotás bussystem TransMilenio. Det här blir bolagets största beställning av gasbussar någonsin.

Bogotá ska ersätta sina tidigare Euro 2- och Euro 3-bussar med den senaste i lågemissionsteknik. Scanias Euro 6-gasbussar innebär ett stort steg mot renare utsläpp jämfört med de tidigare bussarna men också i förhållande till den senare emissionsklassen Euro 5. I drift med de nya Scaniabussarna sänks CO2-utsläppen med upp till 20 procent samtidigt som partikelutsläppen blir två till tre gånger lägre. Utsläppen av kväveoxid är fyra till fem gånger lägre jämfört med Euro 5.
– Vi är oerhört nöjda med utgången eftersom detta innebär en betydande minskning av föroreningarna i Bogotá, säger Juan Carlos Ocampo, VD för Scania Colombia.
De minskade utsläppen av partiklar, kväveoxid samt minskat buller bidrar till en högre livskvalitet för de boende i Bogotá.
Hundratals bussar
Bussystemet, som skapades i början av 1990-talet, omfattar 12 linjer på totalt 112 kilometer med 1,7 miljoner resenärer dagligen. Den offentliga upphandlingen för förnyelsen har omfattat sex linjer. Efter avslutad upphandling kommer buss-operatören SI18 att trafikera tre av dessa linjer – Suba, Calle 80 och Norte – med de 481 Scaniabussarna. De tas i drift första halvåret 2019.
Leveransen omfattar 179 Scania ledbussar, K320 IA 6x/2 (320 hk) med kapacitet för 160 passagerare. Samtidigt levereras 302 dubbelledade bussar, Scania F340 HA 8×2 (340 hk) med kapacitet för 250 resenärer. Alla bussar kommer att karosseras av Busscar.
Källa: Scania