Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Rapport: Oskördad affärspotential hos svenska verksamheter – tydlig integrationsstrategi ger högre affärsnytta

En rapport från Icore Solutions framtagen av Radar Group, Affärsnyttan med ett moget data- och integrationsarbete, som släpptes i maj visar att trots att verksamheter har goda insikter i de värden som skapas med ökad tillgång på data har de svårt att nå potentialen. Med en tydlig data- och integrationsstrategi upplever företagen ökad affärsnytta i form av lönsamhet, flexibilitet och resurseffektivitet.
– Här ser vi svart på vitt att den aggregerade affärsnyttan är i direkt korrelation med ett tydligt data- och integrationsarbete. En investering i integration och datahantering ger snabb ROI, och dessutom ökad kontroll, driftsäkerhet och nya affärsmöjligheter, säger Mikael Boquist, vd på Icore.

I genomsnitt realiseras endast 25 procent av det förväntade interna värdet av digitaliseringsinitiativ, samt endast 30 procent av det förväntade externa värdet. Verksamheter med över tusen anställda har i genomsnitt 288 olika applikationer, vilket skapar stora utmaningar i tvärfunktionell användning av data, och även stora kostnader.
– Att verksamheter ofta har svårt att få ut fulla värdet av sina digitala investeringar är troligen drivande av gapet mellan kärnverksamheten och IT-avdelningen, samt mängden applikationer och data en verksamhet hanterar, säger Mikael Boquist, vd på Icore.

Stor affärsnytta
Rapporten, som är framtagen av Icore Solutions och Radar Group, visar att mogna verksamheter som har en tydlig data- och integrationsstrategi och ett gemensamt separat datalager samt hög processmognad uppnår högre affärsnytta. Affärsnyttan manifesteras i fem olika kategorier; flexibilitet, resurseffektivitet, lönsamhet, driftsäkerhet och tillgång till mer data.
– Förutsättningarna att vinna ytterligare affärspotential är stor, svenska verksamheter har en stark förmåga till digitalisering. Rapporten visar tydligt att de som skapat tydliga digitala processer, och använder dessa i verksamheten får hög effekt av sitt data- och integrationsarbete.
– När en organisation når en högre processmognad är det också enklare att automatisera processer. Följdeffekten blir att mer data skapas, datadrivna beslut underlättas och möjligheten att arbeta mer datadrivet blir både lättare och naturligare, säger Mikael Boquist.

Källa: ICore