Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ramirent är mer än maskiner

Medarbetare på Ramirent.
Ramirent är den ledande leverantören av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri. Här kombineras kunskap och service med de bästa maskinerna marknaden har att erbjuda. Det är ett koncept som attraherar såväl privatpersoner som stora byggföretag.

Ramirent etablerades redan i slutet av 50-talet och har sedan dess utvecklats till den ledande leverantören av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri, med representation över hela Sverige. Vi besöker Ramirent i Borås där vi träffar kundcenterchef Samuel Käll med ansvar för Ramirent i såväl Borås som Alingsås.
– Det är ett stort ansvarsområde men de båda enheterna har ett mycket gott samarbete med varandra. Vi ser inga problem, bara möjligheter och lösningar, säger han.
Samuel medger att Ramirent är mest känt som en stor maskinuthyrare, men förklarar att verksamheten kretsar kring betydligt mer än så.
– Man kan säga att vi är en tjänsteleverantör inom ett flertal olika områden, säger Samuel Käll och nämner exempelvis kompletta ställningsentreprenader där Ramirent levererar och monterar byggställningar för alla typer av byggprojekt.
Ramirent står också för ett komplett koncept kring fallskydd – Guardlite – i samband med takarbeten och andra arbetsinsatser på hög höjd, samt väg- och trafikavstängningslösningar vid vägentreprenader. Man erbjuder härutöver även utbildningar via Ramirentskolan där man till exempel utbildar inom fallskydd och ställningsbyggnation. Utbildningarna sker såväl i de egna lokalerna som på plats hos kunden.

Brett koncept
Beträffande uthyrning av maskiner och utrustning står Ramirent för att synnerligen brett utbud. Man hyr ut allt från anläggningsmaskiner, såsom grävmaskiner, hjullastare och teleskoptruckar till markvibratorer, motorsågar och skruvdragare.
– Härutöver hyr vi även ut liftar av olika modeller, bygghissar, värmepannor, transformatorer och generatorer samt personalmoduler och arbetsbodar, upplyser Samuel Käll och fortsätter:
– Vi servar kunder från hela regionen och har genom åren byggt upp ett bra kontaktnät med både samarbetspartners och kunder. Vår höga servicenivå och vårt breda sortiment uppskattas högt, säger Samuel och nämner kunder som NCC, Borås Energi, Logistic Contractor och Lentab.

Konkurrensfördelar
En annan konkurrensfördel är Ramirents maskinpark som är mycket modern och förnyas kontinuerligt. Man satsar även på löpande utbildning av personalen så att de på bästa sätt ska kunna ta sig an kundernas utmaningar och förfrågningar.
– Att hela tiden arbeta nära kunden och upprätthålla löpande kontakter anser vi gynnar båda parter eftersom det skapar förtroende och tillit, säger Samuel Käll som spår en fortsatt god utveckling för Ramirent i regionen.
– Det gäller att vi fortsätter arbeta lösningsfokuserat med snabb återkoppling till kunderna. Vi vill vara det självklara valet för våra kunder och den lokala maskinuthyraren som alltid erbjuder smidig service med ett leende på läpparna.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson