Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

QuickPipe ökar flödet i rören

Varselklädda medarbetare på Quicpipe bredvid en gul lastbil.
Företaget QuickPipe AB må vara ungt, men här finns lång och gedigen erfarenhet av att renovera eller byta ut rör under jord. QuickPipe jobbar bland annat med rörspräckning och ligger till exempel bakom Sveriges största projekt inom området när man tog sig an Saabs fabrik i Trollhättan.

Vi ökar flödet i dina rör.
Så lyder QuickPipe AB:s slogan, och den sammanfattar på ett bra sätt det företaget står för. QuickPipe är en specialist på att renovera eller byta ut rör under jord.
– Vi är ett förhållandevis ungt företag, men vi har desto längre erfarenhet av det vi är bra på, nämligen schaktfri ledningsförnyelse. Här har vi mer än 20 år bakom oss i branschen, upplyser Nils-Göran Svensson, pensionerad ägare och en av grundarna av företaget som numera sonen Björn leder.

Rörspräckning
QuickPipe grundades 2004 i Enviken strax utanför Falun. Sedan dess har verksamheten utvecklats i takt med sin samtid.
– Vi är alltjämt i mångt och mycket en liten aktör i branschen, men med stort kunnande och hög kapacitet för uppdrag över hela Sverige, säger Nils-Göran och lyfter fram företagets expertis beträffande rörspräckning, eller bursting som det också kallas.
Rörspräckning är en schaktfri teknik för renovering av vatten- och avloppsledningar. Tekniken innebär att man med hjälp av hydraulik drar en så kallad spräckkona genom en befintlig ledning, varpå en ny ledning monteras i konans bakkant. Konan spräcker upp den befintliga ledningen och skapar samtidigt en kanal för den nya ledningen.
Utöver rörspräckning kan Quickpipe även stå till tjänst med galvutslagning och injektering.

Hög kapacitet
Sveriges kommuner är QuickPipes största och främsta kunder. Genom åren har man genomfört många olika projekt från Piteå i norr till Skåne i söder.
– Det mest omfattande projekt vi har genomfört skedde på Saabs fabrik i Trollhättan där vi faktiskt genomförde den största rörspräckningen i Sverige. Här spräckte vi en 600-millimetersledning och drog in en 710-millimeters PE-ledning i stället, berättar Nils-Göran Svensson.
En annan nämnvärd referens som bär QuickPipes signatur var när man lyckades bursta hela 6,5 kilometer rör i Jönköping på bara två månader.
– Det säger en del om vår höga kapacitet, konstaterar Nils-Göran Svensson.

Research: Axel Eriksson
Text: Örjan Persson