Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Punktligt och miljövänligt när person- och godstransporter förenas

När du skickar ett paket med Bussgods kan du vara säker på att det kommer fram i tid. Bussgods i Västernorrland AB har genom åren transporterat åtskilliga paket och försändelser över hela Sverige för såväl företag som privatpersoner. Genom att transportera gods i samband med persontransporter gör man dessutom en miljöinsats när man anlitar Bussgods.

Idén med att transportera gods i samband med persontransporter med buss föddes i Västernorrland redan under 1930-talet, då man såg fördelarna och de medförande möjligheterna med att bussarna gick ut till alla delar av landet. 1973 bildades en ekonomisk förening i syfte att binda samman alla Bussgodsavdelningar i landet, vilket ledde till etableringen av Bussgods Sverige AB. Idag finns åtta helt fristående bolag i kedjan, representerade från Kiruna i norr till Skåne i söder.

Stort och smått
Vi träffar Maria S. Lärkfors, VD med ansvar för Bussgods i Västernorrland. Verksamheten utgår från huvudkontoret i Sundsvall, och härutöver finns den representerad via två terminaler i Skellefteå och Örnsköldsvik.
– Vi transporterar i huvudsak med buss, men även med lastbilar i linjetrafik samt ett flertal budbilar. Vi transporterar med reguljärbuss, vilket innebär att passagerare och paket körs i samma fordon. Det blir med andra ord både punktligt och miljövänligt, påpekar Maria.
Godstransporter sker till 90 procent på uppdrag av företag, och det kan ofta handla om både stora och skrymmande objekt, vilket blivit något av Bussgods nisch.
– Vi fraktar dock både stort och smått. Skotrar, fyrhjulingar, däck, möbler och maskiner – vi har inga särskilda pallmått som vi måste förhålla oss till, upplyser Maria.

Bussgodspilen
Att anlita Bussgods innebär hög säkerhet med manuell hantering av godset. Miljöaspekten är ett annat skäl till att anlita bolaget, liksom det faktum att det går både snabbt och enkelt. Rapporterade transportskador är också få, och via Bussgods hemsida kan kunden följa godset från inlämning till ankomst.
Den 1 januari 2016 bildade Bussgods ekonomiska förening ett aktiebolag, vilket sammantaget formar en ännu starkare aktör på den svenska transportmarknaden.
– Här ingår också det vi döpt till Bussgodspilen, det vill säga en trailer med dagliga turer mellan Stockholm och Luleå, tur och retur. Det innebär att gods som lämnas till oss före klockan 16 är framme redan morgonen dagen därpå, upplyser Maria S. Lärkfors avslutningsvis.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson