Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Projektet för 3D-printning har påbörjats

Första arbetsmötet för projektet där Ecorub tillsammans med Sveaskog, BLB Industries, NEFAB och Swerea Sicomp beviljats 4,1 miljoner kronor från strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation för att utveckla biobaserade granulat för 3D-printing har genomförts. Projektet löper över tre år och leds av Swerea Sicomp.

Projektet går ut på att i första hand skapa 3D-printade specialemballage av ett material baserat på trämjöl från grot, det vill säga kvistar, toppar med mera från skogsavverkningar och plaster. Det rör sig om en ny typ av 3D-printar som kan skriva ut stora produkter snabbt. Emballagen ska säkra transporten av känsligt gods och snabbt kunna skapa komplicerade former i ett stycke.
På arbetsmötet visade sig intresset vara mycket stort för de produkter som kan komma fram. En rad arbetsuppgifter fördelades mellan deltagarna. EcoRubs del i projektet är att tillsammans med Swerea Sicomp utveckla materialblandningarna och EcoRubs ska med sin laboratorie- och produktionspelleteringsutrustning ta fram material som fungerar i BLB Industriers 3D-printar.
– För EcoRub är det intressant för vi har en maskinpark för att tillverka pellets för formsprutning som är särskilt lämpligt för detta projekt. Dessutom hoppas vi kunna introducera blandningar med återvunnet gummi, som gör att vi får ett material som är väldigt slagsegt just genom att plast förstärks med träfibrer och gummikorn, säger EcoRubs vd Åke Paulsson.
Vill utveckla biobaserade granulat
De plastgranulat som idag används för 3D-printing är fossilbaserade. Tanken är att projektet ska utveckla biobaserade granulat för 3D-printing av specialemballage.
EcoRub håller på att installera utrustning från kinesiska leverantörer för detta. Så fort den utrustningen är i funktion kommer de första testleveranserna att ske.
En rad intressenter finns också för produkter baserade på återvunnen plast, grotmjöl och återvunnet gummi för andra ändamål än specialemballage. Dessa projekt kommer att hanteras parallellt med specialemballageprojektet av deltagarna. Bland annat ett fantasieggande projekt med återvunnen plast från havsstränder som ska bli en byggnad i form av en kiosk åt ett museum på västkusten.
Källa: EcoRub AB