Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Proffs på träemballage i alla storlekar

Företag i behov av högkvalitativa träemballage kan med fördel vända sig till Örkelljunga Emballage AB. Det välrenommerade familjeföretaget erbjuder allt från häckar och lådor till specialpallar och flak för allehanda godstransporter.

Träemballage i alla storlekar, såsom häckar, lådor, pallar, specialpallar, flak med mera för skyddad och säker godsleverans är inriktningen i Örkelljunga Emballage AB.
– Standardiserade pallar med mera överlåter vi till andra, det vi fokuserar på är måttanpassade emballage – allt från minsta lådan till emballage som mäter 10-15 meter, beroende på vad och vart kunden ska transportera. För det mesta måttar kunden själv och tack vare mobilernas kameror kan man idag få stor hjälp den vägen. Är det väldigt tunga, svårmåttade eller unika produkter kunden ska transportera åker vi givetvis ut och hjälper dem med måttagning om kunden så önskar, säger Åsa Andersson som driver det välrenommerade familjeföretaget idag tillsammans med de tre övriga delägarna Patrik och Camilla Juul samt Joakim Lund.
Det startades i mitten av 80-talet och det var Åsas och Camillas far Boris Andersson som tillsammans med sin bror startade upp verksamheten i garaget i Florshult. Bröderna tillverkade godkända, måttanpassade träemballage för frakt i Sverige och övriga världen och drev på den tiden även ett transportföretag. Under mitten av 90-talet hade verksamheten vuxit så pass mycket att man valde att flytta densamma till nuvarande lokaler på Industrigatan i Örkelljunga.
– De måste ha varit rätt ute med tanke på att lokalerna är mycket ändamålsenliga än idag. Dessutom har vi möjlighet att bygga ut, en tanke vi har burit på under en tid, berättar Patrik Juul.

Löser akuta ärenden
Emballagematerialet hämtas från tre-fyra olika leverantörer i norra Sverige.
– Ibland råder virkesbrist, då får man vara lite om och kring sig, säger Patrik som är van vid att lösa dylika problem när de uppstår.
Allt virke man använder är värmebehandlat och företaget är dessutom godkänt av Jordbruksverket för leverans av träemballage enligt internationell standard. (ISPM15)
– Faktum är att vi är ganska unika på det vi gör, vi kan dessutom snabbt hjälpa kunder som får akuta problem gällande emballage. Vi har knappt några fasta maskiner i hallen utan kan producera dessa emballage relativt omgående, utan att för den skull våra andra kunder blir lidande. Ställtiderna i produktionen är i stort sett noll i detta avseende, vilket uppskattas av kunderna, säger Joakim Lund.
Upptagningsområdet utgörs till stor del av västra Sverige runt E6, samt Helsingborg och Landskrona där stora kunder till Örkelljunga Emballage är verksamma.
– Våra kunder uppskattar den höga kvalitet vi står för, att vi lyssnar på dem och alltid försöker lösa deras problem. Vidare är vi väldigt stolta över vår personal och vi vill gärna att de ska vara delaktiga i alla moment i vår produktion, vilket gör att alla kan hoppa in överallt vid semestrar, sjukdom och så vidare, säger Åsa.

Utvecklingsmöjligheter
De fyra delägarna ser framtiden an med stor tillförsikt. Bara i år har man utökat personalstyrkan med två personer och man umgås, som nämnts, med planer på en utbyggnad.
– Läget här på Industrigatan är väldigt väl anpassat för just vår verksamhet, inte minst vad gäller in- och utlastning av material och färdigt emballage. Idag jobbar vi med inhyrda transporter, vilket fungerar jättebra, men i framtiden hoppas vi även kunna lösa den biten inom företaget. Då har vi en ännu mer komplett helhetslösning att erbjuda våra kunder, konstaterar Joakim Lund.

Research: Jan Olsson
Text: Örjan Persson