Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Professionell bearbetning med snäva toleranser

I danska Sönderborg får vi ta del av en verksamhet som onekligen imponerar i fråga om noggrannhet och precision. Altek arbetar med laserbearbetning av finmekaniska delar och jobbar med stor precision, hög flexibilitet och snabba leveranser.

Vi träffar Egon Davidsen, ägare och grundare av Altek, och med lång erfarenhet som verktygsmakare och konstruktör. Bolaget specialiserade sig tidigt på laserbearbetning i 2D och 3D, vilket gör att Altek är en ledande aktör inom sitt verksamhetsområde. Man utför också laserreparationssvetsning av verktygsdelar till verksamheten med åtskilliga kunder inom medicin-, elektro- och sensorteknisk industri som följd.
Idag är bolaget specialiserat kring laserskärning av finmekaniska delar. Egon visar genom ett mikroskop en detalj som försetts med en ny slityta med ingraverad identifieringsinformation.
– I detta fall rör det sig om ett objekt för en maskin som arbetar med läkemedelsframställning. Kostnaderna för att tillverka en ny kan bli stora i form av nya certifikat med mera. Genom att vi förnyar detaljen kan giltiga licenser och certifikat fortsätta gälla, vilket innebär en stor kostandsbesparing för kunden, konstaterar Egon och tillägger att Altek också är känt för sin stora flexibilitet och snabba leveranser.

Små toleranser
Att precisionsskära med laserteknik kräver noggranna ritningar, vilka kunden kan skicka som en CAD-fil till Altek. Om kunden inte har den CAD-teknik som krävs hjälper Egon Davidsen till att utveckla och designa användbara lösningar. Altek kan skära i guld, silver, brons, koppar, nickel, titan, inconel, rostfritt, aluminium och HS-folie. Kundgrupper som efterfrågar dessa kompetenser finns bland annat i finmekanisk och elektromekanisk industri.
Alteks breda maskinpark med CNC-maskiner, mikroelektronik, pressar och eget testlaboratorium ger en mycket hög grad av flexibilitet, samtidigt som man alltid är behjälpliga med råd. Investeringen i Zeiss mätmikroskop med inbyggd kamera gör att hela bearbetningsprocessen både kan övervakas, ta riktade bilder och dokumentera, vilket säkerställer hög kvalitet.
Altek har flera fixeringsanordningar att välja mellan. Här finns exempelvis 3R och Erowa som hanterar och bearbetar gnistelektroder. Detta gör det möjligt att bearbeta ytterst små detaljer och få skarpa kanter även i geometriskt svåra produkter.
Med lasertekniken kan Altek dessutom gravera antingen ytligt eller djupt och ovanpå mycket tunna och fina ytor. Lasern arbetar i de flesta materialtyper, såsom läder, sten och trä.
– Ibland vet vi inte vad det är vi ska bearbeta, gravera eller producera, utan vi får en ritning med angivna mått och toleranser. Vi arbetar med alla metalliska material från guld och platina till rostfritt och titan, upplyser Egon Davidsen.
Läkemedels-, elektronik- och livsmedelsindustrin tillhör de som anlitar Altek, som trots sin relativa litenhet ändå står för hög kapacitet, flexibilitet och kvalitet, hög precision samt snabba leveranser.

Ökat intresse
När vi träffar Egon Davidsen befinner han sig på mässan Electronics of Tomorrow i Herning, ett event som Egon tycker är givande.
– Vi är nöjda eftersom vi sett ett ökat svenskt och nordiskt intresse för våra lösningar, vilket känns utmärkt med tanke på våra ambitioner att växa på den nordiska marknaden. Vi är ju bara tre anställda men den maskinella kapaciteten gör att vi har plats för fler kunder, säger Egon.
Alteks kundkrets är, trots företagets bara tio år i branschen, högst imponerande. Intresserade företag är välkomna att ta del av verksamheten på plats i Sönderborg, men Egon Davidsen påminner om att besök måste avtalas i förväg eftersom det råder sekretess kring verksamheten.

Text och research: Bengt-Olle Persson