Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Prisvärda modullösningar för både skolor och bostäder

Konceptbild från Mobilhouse med hus.
I Fredericia på danska Jylland verkar Mobilhouse som gått från att tillverka manskapsbodar till modulbaserade permanenta lösningar. Här tar man fram allt från bostäder till förskolor och skolor, vilka anpassas helt efter behov och önskemål.

Mobilhouse är företaget som erbjuder olika mobila modullösningar. I bolagets fabriker produceras moduler med standardmåtten 4 gånger 10 meter och dessa sammanfogas sedan efter kundens önskemål. När en kund gjort sin beställning påbörjas produktionen i regel inom fyra månader.
I Mobilhouse finns också en division som producerar manskaps- och materialbodar i glasfiber. Huvudverksamheten kretsar dock kring klassrum, förskolor och bostadsmoduler.
– Många kommuner hör av sig till oss i samband med att en existerande skola ska renoveras eller nya bostadsområden har vuxit fram med ökat behov av exempelvis daghem och fritidshem som följd, berättar Benny Möller, direktör för Mobilhouse.
Kunden kan via företagets hemsida göra en egen behovsritning, montera in lösningar med fönster, dörrar och hygienutrymmen,. Om kunden så önskar kan Mobilhouse rita och konstruera en lösning, samt lämna ett exakt pris.
– Om kunden har önskemål som faller utanför våra ordinarie standardmått kan vi anpassa lösningen därefter. Det enda kravet från vår sida är att skolan, klassrummet eller vad det nu kan vara, ska hyras under minst tre år. Vi kan också bygga anläggningen som en permanent lösning, upplyser Möller.

Studentbostäder
En rad danska kommuner har beställt olika typer av mer eller mindre permanenta lösningar från Mobilhouse. Nyligen lämnade företaget en offert på en skräddarsydd bostadslösning för studenter i Köpenhamn.
– Vi har konstruerat en lösning som ligger på den gamla rangerbangården i Köpenhamn, endast sju minuters cykelväg från universitet och högskola. På ett markområde, vars användningsområde ännu inte har fastställts av Köpenhamns kommun, går det att lösa en stor del av alla stora utbildningsplatsers bostadsbehov, säger Benny Möller.
Det spännande projektet, som baseras på en hjärtformad lösning där modulerna placeras i ytterkant och gemensamhetsutrymmen för exempelvis tvätt med mera i dess mitt, finns också ytor för social samvaro. Varje enhet är 26 kvadratmeter och det är fullt möjligt att docka samman två moduler för att få en större enhet. Var och en av boenheterna innehåller en mindre kokvrå i anslutning till vardagsrummet. Ett litet separat sovrum finns också, liksom hygienutrymme i form av toalett och dusch. Elvärme finns men möbler och husgeråd får man ta dit själv.
– Den modell vi skapat för Köpenhamn baseras på att den står på plats i tio år med möjlighet till förlängning med ytterligare tre år. Hela konceptet kan appliceras nästan var som helst så länge man håller sig inom de fastställda måtten, säger Benny Möller.

Estetiskt tilltalande
I Fredericia finns en utställning där alla kan ta del av hur de olika modulerna kan se ut. De som föreställer sig modulerna som manskapsbodar eller garage misstar sig. Modulerna är estetiskt mycket tilltalande och exempel på dansk design när den är som bäst. De går dessutom att stapla ovanpå varandra, vilket blir både praktiskt och platseffektivt.
– Allt i form av elektricitet, värme, vatten och avlopp är klart och det enda kunden behöver göra är att ansluta till det fasta VA- och elnätet. Efter hyrestiden kan modulerna flyttas till annan plats eller byggas upp permanent, upplyser Benny Möller avslutningsvis.

Research: Bengt-Olle Persson
Text: Örjan Persson