Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Prisvärda elartiklar för installatörer, grossister och industri

Johan Folke på Malmbergs Elektriska AB.

Elinstallatörer, grossister och industriföretag har sedan lång tid tillbaka en trogen leverantör i Malmbergs Elektriska AB. Här finns ett enormt utbud av elartiklar för såväl små som stora aktörer, och ambitionen är tydlig: att göra vägen mellan tillverkare och kund så enkel och kostnadseffektiv som möjligt.

Malmbergs Elektriska AB har en historia som sträcker sig så långt tillbaka som till 1916. Bolaget verkar dock i nuvarande form sedan 1981 då inriktningen ändrades till att vara ett import-, agentur- och handelsföretag med egen distribution och grossistförsäljning av elartiklar till elinstallatörer, grossister och industriföretag.
Idag innefattar koncernen dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong och sysselsätter cirka 170 anställda, varav merparten finns i Sverige där Malmbergs driver sammanlagt 26 butiker från Umeå i norr till Malmö i söder. Bolagets huvudkontor och centrallager ligger i Kumla där vi träffar VD:n Johan Folke.
– Vi har genom alla år utvecklats till ett ledande handelshus inom el för installatörer på den nordiska marknaden. Våra kunder finns framför allt bland industri-, bygg- och uthyrningsföretag samt återförsäljare, berättar Johan och presenterar Malmbergs starka koncept.

Egna varumärken
Detta innefattar i huvudsak all form av elmaterial. I en del av bolagets butiker säljer man även handverktyg, arbetskläder, maskiner med mera. I dagsläget lagerför man cirka 9 000 artiklar i det 14 000 kvadratmeter stora centrallagret i Kumla.
Under senare år har Malmbergs ökat sina satsningar på utveckling av egna märkesvaror. Genom ett nära samarbete med olika tillverkare tar man ett helhetsansvar för hela processen, från produktutveckling och produktsäkerhet till marknadsföring och distribution.
– Vi har gjort tydliga investeringar i såväl produktutveckling som design, vilket har resulterat i ett flertal produkter som fått mycket god respons av marknaden, säger Johan Folke och lyfter fram de egna varumärkena Malmbergs, Bygg-ström och Malmbergs Home, varav det förstnämnda omfattar ett mycket brett sortiment av proffsprodukter, bland annat installationsmaterial, automationslösningar, arbetskläder och belysning. Samtliga produkter kännetecknas av kvalitet och användarvänlighet och lever upp till de höga krav som såväl installatörer som deras kunder ställer.
Detsamma kan sägas om varumärket Bygg-ström som består av bland annat kablar, elcentraler, värmefläktar, portabla elverk och strålkastare.
Varumärket Malmbergs Home omfattar produkter för – som namnet antyder – användning i hemmet, och som i sin utformning lämpar sig för butiks- och konsumentförsäljning.

Tydliga ambitioner
I Malmbergs Elektriska AB är ambitionen tydlig: man vill göra vägen mellan tillverkare och kund så enkel och kostnadseffektiv som möjligt.
– Vår affärsidé bygger på att kapa ett mellanled i distributionskedjan genom att jobba direkt mot tillverkarna. Det innebär förstås en mer kostnadseffektiv arbetsprocess och i förlängningen lägre priser för våra kunder, förklarar Johan Folke som har tydliga visioner när det gäller fortsatt utveckling och bolagets framtid.
– Vi ska fortsätta växa inom våra produktgrupper och satsa mer på bland annat solcellslösningar och laddstationer. Framöver hoppas vi kunna öppna fler butiker i både Sverige och våra grannländer, under hösten kommer vi till exempel att öppna en ny butik i Sundsvall.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson