Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Prevas satsar ytterligare på Life Science

Konceptbild av Life Science,med kirurger i runt operationsbordet.

Det finns många möjligheter att göra gott med teknikens hjälp, speciellt inom området Life Science. Prevas har en stark ställning inom Life Science och satsar nu vidare på området genom att tillsätta en Life Science Director.  Robert Tönhardt har utnämnts till den nya rollen och hans uppdrag är att utöka och förbättra Prevas erbjudande inom Life Science.

– Life Science är Prevas största marknad med över 140 kunder och vi har fått väldigt bra gehör för de lösningar vi levererat hittills, säger Ebba Fåhraeus, ledamot i Prevas styrelse och vd för SmiLe Incubator. Nu växlar vi upp för att möta den stora efterfrågan genom att inrätta en roll med ansvar för att driva omvärldsanalysen, öka synligheten och vara en naturlig talesperson för Prevas erbjudande inom Life Science.

Lång erfarenhet
Den 1 mars 2021 kliver Robert Tönhardt in i denna roll. Han har mångårig bakgrund inom Prevas och en gedigen erfarenhet från Life Science, där han har ansvarat för leverans av helhetslösningar till kunder, både på den internationella och den svenska marknaden.
– Det är verkligen en stor och spännande utmaning att ta sig an, och det ska bli riktigt roligt att få sätta igång, säger Robert Tönhardt. Mitt mål är att få Life Science att växa och bli ett ännu tydligare och starkare erbjudande för Prevas kunder. I min nya roll kan jag bidra med teknisk kunskap inom olika applikationer tillsammans med ett brett nätverk och förståelse för helhetsåtaganden gentemot kund.
Robert Tönhardt tror att hans intresse för Life Science väcktes redan när han under tiden som student, teknisk fysik på Teknikum i Uppsala, parallellt gjorde lumpen som sjukvårdare på ambulansen. Där fick en stark upplevelse av värdet i att kunna hjälpa människor.
– Jag hade ett starkt intresse inom matematik och fysik, och det såg jag att det gick att använda inom Life Science för att förbättra människors liv och hälsa, säger Robert Tönhardt. I min nya roll får jag chansen att inte bara hjälpa kunderna, utan även att arbeta för att optimera Prevas erbjudande.

Växande behov
Den snabba utvecklingen inom Life Science kräver att olika kompetenser samarbetar och kombinerar sina kunskapsområden för att lösa komplexa utmaningar. Både Robert Törnhardt och Ebba Fåhraeus betonar att den ökade digitaliseringen av sjukvården och den preventiva vården i kombination med tekniker som AI och internet of things accelererar den medicintekniska utvecklingen.
– Idag finns det ett växande behov av att kunna leverera vård på distans, och även en större acceptans bland vårdtagare och vårdgivare för denna utveckling, säger Ebba Fåhraeus. Digitaliseringen genererar stora mängder data som med hjälp av AI kan användas för exempelvis diagnosstöd, som på sikt kommer att leda både till ökad samhällsnytta och förhöjd livskvalitet för den enskilde.

Källa: Prevas