Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Premiär för självkörande buss i Göteborg

Nu rullar den första självkörande bussen i Göteborg. Premiären ägde nyligen rum på Chalmersområdet i Johanneberg.

Första delen av initiativet startades nyligen. Allmänheten kan åka gratis med en liten buss på en sträcka mellan Chalmers huvudentré och högskolans bibliotek.

– Vi kommer nu att kunna visa att självkörande fordon är både säkra och bekväma, säger Anne Rosa Simonsen, kommunikationschef hos operatören Autonomous Mobility som ansvarar för bussdriften.
– Att komma igång i verklig trafik är som en månlandning för oss!

15 organisationer
Projektet är det andra i sitt slag i Skandinavien. Bakom satsningen ligger ett partnerskap mellan femton organisationer och företag med anknytning till mobilitet, stadsplanering och transporter. Birger Löfgren på forskningsinstitutet RISE Viktoria är den som leder arbetet.
– Dessa små, självkörande bussar är en helt ny typ av fordon som skapar möjligheter vi inte tidigare trodde fanns, säger han.
– De kan hjälpa oss förstå hur framtidens städer kan utvecklas, med minskad privatbilism och mer resurssnåla transporter där vi åker mer tillsammans.
Del av regeringens samverkansprogram
Efter det fyra veckor långa försöket på Chalmersområdet flyttar projektet i höst till Lindholmen Science Park, det växande innovationsklustret i Göteborg där bland annat en stor del av Sveriges fordonsutveckling sker. Där fortsätter försöket under en sexmånadersperiod.
Bussprojektet i Göteborg är en del av regeringens samverkansprogram ”Nästa generations resor och transporter” och finansieras till delar av Vinnova genom Drive Sweden.
– Detta är ett viktigt och brett organiserat projekt där näringsliv, akademi och offentliga aktörer samarbetar, säger Birger Löfgren. Under testperioden kommer vi att bedriva forskning kring teknik och användarbeteende som ligger till grund för att bedöma potentialen hos självkörandetekniken.
Fakta: Självkörande minibussar i Göteborg
Modell: Arma
Bussproducent: Det franska bolaget Navya
Maxhastighet i Göteborg: 20 km/h
Rutt: Bussen går i skytteltrafik mellan Chalmers huvudentré, Johanneberg Science Park och Chalmers Bibliotek.
Tid: Vardagar mellan klockan 8-16, till och börja med under perioden 3 maj till 1 juni.
Antal passagerare: Bussen har plats för 11 sittande passagerare inklusive föraren som ska kunna hantera eventuella hinder som finns i bussens färdväg.
Vikt: 2 400 kg.
Storlek: 475 cm lång, 265 cm hög, 211 cm bred
Räckvidd: ca 10 mil eller 8 h körning
Är eldrivna, låter mindre än vanliga diesel- eller gasbussar och släpper inte ut avgaser där den kör.
Skapar möjlighet till en ny typ av stadsutveckling när behovet av parkeringsplatser minskar.
Bussmodellen trafikerar i dagsläget sträckor i bl.a. Frankrike, USA, Schweiz, Australien.
Källa: självkörandeGBG.nu