Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Personlig redovisningsekonom och hjälp att hitta nya kunder för målmedvetna företag

Redovisningsekonom på Avastar.

Med en personlig redovisningsekonom och möjligheter till webb och digital marknadsföring för ditt företag under samma tak, läggs grunden till framgång och lönsamhet. I det avseendet kan ett företag som Avastar spela en väsentlig roll. Jessica och Christian driver tillsammans med sina kollegor den personliga och flexibla redovisningsbyrån som gör att små och medelstora företag i Göteborg med omnejd kan lägga sin tid på kärnverksamheten i stället för på krånglig och tidskrävande administration. Kombinerat med förmånen att kunna  erbjuda kunden effektiva möjligheter till att få in nya kunder, skapas en unik win-win.

Avastar flyttade för tre år sedan från Backaplan i Göteborg till Åbäcksgatan i Mölndal där man fått ett utmärkt geografiskt och lättillgängligt läge. Här träffar vi initiativtagarna Jessica och Christian som driver firman tillsammans med sitt fem personer starka team, vilka på ett utmärkt sätt företräder Avastars koncept.
– Vi är den lilla, personliga redovisningsbyrån som vänder sig till små och medelstora företag i Göteborgsregionen med omnejd. Vi servar dock ett antal kunder i andra delar av landet och även en del privatpersoner, berättar Jessica som tillsammans med sina kollegor tar ett helhetsgrepp kring företags ekonomiska förehavanden.
Bokföring och redovisning, deklarationer och skatteplanering, bokslut och årsredovisning, webbutveckling, onlinemarknadsföring, design och utbildning – allt ingår i det tilltalande konceptet.

Avastar åtar sig ofta helheten i ett bolags ekonomi
– Vi kan åka ut och sköta ekonomin på plats hos ett företag enligt ett fastlagt schema, vilket gör att mindre företag faktiskt slipper anställa en person på ekonomiavdelningen, säger Jessica.
Hon och hennes kollegor rycker ut för befintliga företag men kan också hjälpa till i samband med nystart, försäljning, ägarbyten eller ombildning av bolag. Man kan bistå med kontakter med olika myndigheter, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan, och även ge råd kring bland annat skatteplanering och budgetarbete.
– För företag erbjuder vi alltid först en kostnadsfri konsultation. Eftersom vi är en förhållandevis liten redovisningsbyrå är vi också mycket flexibla. En del av våra kunder vill till exempel komma in till oss med sina papper medan andra föredrar digitala lösningar. Vi anpassar oss helt efter kundernas behov, säger Jessica.

Nya direktiv ställer krav
Hon konstaterar att alla de nya direktiv till följd av pandemin som på ett eller annat sätt påverkar näringslivet förstås också ställer höga krav på ett företag som Avastar.
– Det är inte alltid lätt för företagen att veta vad som gäller i dessa tider. Vi följer upp och uppdaterar oss ständigt för att hänga med i svängarna så att våra kunder kan känna sig trygga med vad som gäller angående korttidspermittering, omställningsstöd och så vidare.
Jessica påpekar samtidigt att det överlag kan visa sig vara en synnerligen lönsam investering att anlita ett företag som Avastar AB.
– Det finns definitivt pengar att spara om man ser över sin ekonomiavdelning. De som känner sig minsta osäkra eller oroliga kring olika frågor kan i stället för att sitta i timmar och grubbla kontakta oss. Då får man en trygg partner som hjälper till medan kunden kan fokusera på verksamheten. För oss finns inga dumma frågor, understryker Jessica.

Nära och personligt
I Avastar AB hjälps alla åt att driva företaget framåt på ett familjärt plan.
– Vi har roligt tillsammans, tipsar varandra, bollar idéer och har en go stämning här på kontoret. Det avspeglas förstås också i vår kontakt med kunderna som överlag värdesätter och uppskattar vår personliga service, den nära dialogen och vår breda kompetens. För oss är det inte bara ord, utan även handling, säger Jessica.
Hon konstaterar att företaget härigenom har byggt upp ett mycket gott rykte i branschen. Hon vill förstås att Avastar ska fortsätta växa, men inte i en för hög takt så att man riskerar att äventyra den personliga kontakten med kunderna.
– Ringar på vattnet-effekten har gjort att vi har vuxit, men vi ska förbli en mindre byrå med en stark personlig prägel. Det är vårt framgångskoncept även för framtiden.

Intervju: Jan Arkhede