Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Perfekta golvlösningar för bygg- och industribranschen

Stor lokal med betonggolv, som servas av Betong & Industrigolv. i Östergötland.

Industriernas betonggolv behöver underhållas med jämna mellanrum för att klara påfrestningar och bibehålla en god arbetsmiljö. I sammanhanget står Bygg & Industrigolv i Östergötland för ett tilltalande koncept. Företaget jobbar med stor kompetens och de senaste tekniska lösningarna, vilket gör att de golv man tar sig an håller år efter år.

Det har snart gått tio år sedan Kai Robien startade Bygg & Industrigolv i Östergötland AB. På kontoret mitt i centrala Norrköping berättar han att det rör sig om ett komplett golvföretag som jobbar med att både lägga och renovera trä-, parkett-, plast- och betonggolv i samband med såväl nybyggnation som renoveringsinsatser.
– Vi tar oss an bygg- eller industrigolv genom att polera eller utföra trä- eller betongslipning med de senaste teknikerna. Vår erfarenhet är att ett betonggolv kräver stort underhåll och behöver slipas med jämna mellanrum. Med vår stora kunskap och effektiva utrustning kan vi till exempel slipa bort epoxifärg och laga sprickor på mycket kort tid, upplyser Kai Robien.

Varierande uppdrag
Kai berättar att företaget är utbildat och certifierat för läggning av mikrocementgolvet Zinart. Fördelen med Zinart är att det kan läggas på i princip vilka material som helst, så som trä, plast, betong och metall.
– Zinart består av en massa av mikrofibrer som är mycket hållbar och elastisk, samt går att få i ett 30-tal olika kulörer. Den kan appliceras på både golv, väggar och tak, inte minst i badrum, och den är således godkänd av GVK. Det är en helt miljövänlig produkt som både är hållbar och billig, informerar Kai Robien.
Bygg & Industrigolvs starka bredd gör att företaget erhåller en mängd varierande uppdrag. För närvarande slipar Kai och hans kollegor ett betonggolv i en padelhall i Motala, och i augusti jämnade man av ett betonggolv i Årstahallen i Stockholm.
– I Göteborg håller vi just nu på att slipa en bergvägg som sedermera ska utgöra en innervägg i en villa. Vi ser hela Sverige som vårt arbetsområde, vi tar oss dit uppdragen finns, säger Kai.

Startade byggföretag
I maj 2020 startade Kai dessutom dotterbolaget Bygg & Design, ett byggföretag som ägnar sig åt allt från renoveringar, om- och tillbyggnationer till komplett nybyggnation. Det handlar med andra ord om såväl enkla altaner som avancerade lösvirkeshus, men också om service- och underhållsinsatser för Östergötlands fastighetsbolag.
– Vi är en helhetsleverantör som kan stå för allt från grund till nyckelfärdigt hus. Ambitionen är, liksom i Bygg & Industrigolv, att vi ska växa och ta fler marknadsandelar. Vi vill helt enkelt bli bäst i Östergötland, säger Kai Robien.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson