Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Ett fullserviceföretag inom anläggnings- och fastighetstjänster

Två män från Pema partner på en ismaskin.

I Norrköping får vi ta del av ett fullserviceföretag med fokus på anläggnings- och fastighetstjänster. Här kombineras lång erfarenhet och bred kompetens med en modern maskinpark, vilket formar ett koncept avseende hållbara lösningar inom energieffektivisering, fastighetsförvaltning, arenaservice och utemiljö.

Pema Partner har sin bakgrund i det kommunala bolaget Stadspartner, vilket var en del av Tekniska Verken. För tio år sedan köpte rekryterings- och bemanningsföretaget Pema People bolaget som samtidigt bytte namn till Pema Partner. Företaget, med huvudkontor i Norrköping och en filial i Linköping, sysselsätter ett 80-tal anställda, och verkar företrädesvis på dessa två nämnda orter.
I Norrköping träffar vi VD:n Henrik Virro som beskriver Pema Partner som ett Facility Management-företag med fokus på fastighetsdrift.
– Vi är ett fullserviceföretag inom anläggnings- och fastighetstjänster. Med vår långa erfarenhet och spetskompetens bland våra engagerade medarbetare bidrar vi, i kombination med vår moderna maskinpark, till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder, säger Henrik.

Fyra områden
Pema Partner verkar inom fyra verksamhetsområden: Fastighetsförvaltning, Energieffektivisering, Arenaservice och Utemiljö. Beträffande det förstnämnda jobbar man ofta på uppdrag av fastighetsbolag. Ett av dem är kommunägda Norrevo, för vilka Pema Partner ansvarar för den fastighetstekniska driften och härigenom säkerställer att allt fungerar som det ska i bolagets fastigheter.
– När det kommer till energieffektivisering jobbar vi aktivt för att sänka våra kunders energikostnader genom att optimera driften av den aktuella fastigheten. Det kan till exempel handla om att byta ut äldre utrustning mot nyare, upplyser Henrik Virro.
Pema Partners uppdrag kring utemiljöer innefattar exempelvis gräsklippning, ogräsrensning och snöröjning, medan man avseende arenaservice förser Himmelstalundshallen i Norrköping och SAAB Arena i Linköping med servicepersonal. Man jobbar med allt från att ta hand om bokningar till isspolning, städning och vaktmästeritjänster.

Tydliga ambitioner
Pema Partner har genom åren byggt upp en stabil och trogen kundkrets. Företaget är känt för att leverera kostnadseffektiva lösningar, vilka i många fall innebär att kunderna sparar upp till 25 procent av en fastighets driftskostnad.
– Vår ambition är att bli den lokala utmanaren inom Facility Management och att med tiden utvidga verksamheten till att omfatta fler regioner i hela Mellansverige, säger Henrik Virro.

Intervju: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson