Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Peab stärker sin lokala närvaro i Norden

Medarbetare från Peab arbetar på väg.

Den 1 april fick Peab 1 700 nya medarbetare. Genom affären med finska YIT och övertagandet av dess beläggnings- och ballastverksamhet utökar Peab sin verksamhet i främst Finland och Norge. Danmark blir dessutom ett nytt land för Peabkoncernen genom beläggningsverksamheten. 

Genom att förvärva den nordiska beläggnings- och ballastverksamheten från YIT befäster Peab sin roll som Nordens samhällsbyggare. Förutom lokal närvaro på fler orter över hela Norden och 1 700 nya medarbetare, ökar produktionskapaciteten med 63 asfaltverk och cirka 200 bergtäkter.
Närheten till kunderna, med fyra affärsområden i samverkan, borgar för personliga relationer, kortare ledtider och minskade transporter.
”Fantastiska möjligheter”
YIT:s verksamhet integreras huvudsakligen i Peabbolagen Peab Asfalt och Swerock. För Peab Asfalt innebär det att verksamheten nu etableras i Finland och Danmark.
– Genom lokal närvaro på många olika platser i fyra nordiska länder kommer vi med vår storlek, styrka och kompetens att bli en ledande beläggningsaktör. Förvärvet ger fantastiska möjligheter till synergieffekter och utveckling, inom både tillverkning samt utläggning och återvinning av asfalt. Till exempel vill vi arbeta med ECO-Asfalt i alla länderna, säger Håkan Jacobsson, vd Peab Asfalt.
Fokus på hållbarhet
– Tillsammans skapar vi förutsättningar för Peab att samarbeta närproducerat med kunder och partners över hela Norden. Genom kompetenta medarbetare och strategiskt belägna bergtäkter får vi möjlighet att utveckla Peab och Swerock med fortsatt högsta fokus på hållbarhet. Stor kraft kommer ligga på att vidareutveckla våra segment Ballast, Fabriksbetong, Transport och Maskin samt Recycling till att vara ledande i Norden. Nu ser vi fram emot att välkomna våra nya medarbetare, säger Håkan Wifvesson, vd Swerock.
Källa: Peab