Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Peab intensifierar kampen mot stölder i byggbranschen

Peter Martin, säkerhetschef på Peab.

Det stjäls verktyg för miljardbelopp på byggarbetsplatser runt om i Sverige varje år. Främst handlar det om handverktyg, men även om förarstyrda maskiner.
– Vi arbetar hårt för att det ska vara lätt för vår verksamhet att göra rätt. Att på ett enkelt sätt polisanmäla stölder ligger till grund för vårt preventiva arbete, säger Peter Martin, säkerhetschef i Peab.

Enligt en nyligen framtagen undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) stjäls det för 2 miljarder kronor i byggbranschen varje år. Varje stöld hos Peab kostar mellan 30 000 och 40 000 kronor. Och då är det enbart godskostnad; indirekta stora kostnader, så som ställtid för arbetare, anskaffningskostnad och att återställa efter ett inbrott, är inte medräknade.
– Även om vi inte ser samma ökning hos oss som i undersökningen från BRÅ, så ser vi ändå en oroande tendens. Vi håller på att analysera detta för att vi ska bli bättre och vi intensifierar vårt systematiska säkerhetsarbete. Vi undersöker möjligheten till bättre övervakningskameror och säkrare containerlösningar, många inbrott sker i containrar där verktygen ofta förvaras, säger Peter Martin och fortsätter:
– Det som skiljer oss från andra byggföretag är att vi ända sedan 2009 har ett egenutvecklat incidenthanteringssystem där vi anmäler stölder. Vi kallar det för PoFa, polis- och försäkringsanmälningar. Via vårt intranät fyller man i en blankett, precis som vid en vanlig polisanmälan, och när den är klar skickas den till polismyndigheten. Vi har byggt upp det för att göra det lätt för våra medarbetare, det är till exempel kopplat direkt till vårt inventariesystem, så att man enkelt kan registrera vad som blivit stulet.

Viktigt att alla anmäler
Sedan några år tillbaka har Peab även satsat på att DNA-märka verktyg för att göra det svårare att sälja dem externt. Utredningar har visat att verktygen säljs vidare, till exempel via marknadssidor på nätet. Uppklarningsprocenten är dock ganska låg, så det är inte fullständigt kartlagt var de säljs, och chansen att få tillbaka stöldgodset är idag liten.
– Det är viktigt att vi i branschen anmäler alla stölder för att polisen ska se omfattningen av stölder i byggbranschen. De anmälda stölderna ligger också till grund för att vi i branschen tillsammans med forskare ska kunna ta fram underlag för att få veta omfattning, skadeverkan och risker, säger Peter Martin och fortsätter:
– Vi arbetar tillsammans med teknikleverantörerna för att utveckla tekniken för att skydda våra verktyg. Vi är involverade i flera projekt som omfattar utveckling av kameror, passersystem, GPS, DNA osv. Tillsammans med Securitas kommer vi i höst att starta upp ett projekt för att öka tillförlitligheten i våra riskanalyser så att vi med större säkerhet ska kunna utreda när och var det kommer att ske incidenter på våra arbetsplatser.
Resultatet av projektet ska presenteras i början av 2021. Syftet med projektet är att minska och förhindra stölder.

Källa: Peab