Den givna mötesplatsen för svenskt näringsliv sedan 1984

Paulig testar träbaserat råmaterial i kaffeförpackningar

Kvinna håller förpackning. Bild av Paulig.

För att nå sina klimatmål undersöker Paulig olika alternativ för sina förpackningar. Ett förnybart alternativ för råmaterial som testas är tallolja, en restprodukt från skogsindustrin. Det första testpartiet som förpackats i materialet finns nu i butik och är av kaffesorten Paulig Café New York.

Fram till 2030 kommer Paulig att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från sin värdekedja med 50 %. Paulig kommer också att gå över till att endast använda förpackningar som är återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material senast 2030. Pauligs ambitiösa klimatmål har godkänts av initiativet Science Based Targets.
– Vårt fokus är just nu på återvinningsbarhet, men vi letar också efter andra lösningar för förnybara eller återvunna förpackningsmaterial. Själva koldioxidavtrycket kommer främst från produkten i sig, men alla förbättringar vi gör bidrar till värdekedjans cirkularitet och klimatmål. Vi är alltid nyfikna på innovationer och undersöker nu ett nytt, talloljebaserat råmaterial som ett alternativ till våra kaffelaminat, säger Kati Randell, chef för strategisk förpackningsutveckling på Paulig.

En restprodukt
I det testade laminatet använder Paulig UPM BioVerno som tillverkas av tallolja, en restprodukt från tillverkning av pappersmassa. Idén är att ersätta fossila råmaterial i laminatet, som tillverkas av Mondi. I det nya laminatet är över hälften av det material som används talloljebaserat.
– Vi har åtagit oss att ersätta fossilbaserade råmaterial med förnybara alternativ. Pauligs fina initiativ att använda vårt träbaserade UPM BioVerno som råmaterial i laminaten för deras kaffeförpackningar är ytterligare ett steg för att skapa mer cirkulära och hållbara förpackningar, säger Panu Routasalo, Vice President för UPM Biofuels.

Ännu högre ambitioner
Det första testpartiet som förpackats i materialet och nu finns i butik är av kaffesorten Paulig Café New York.
– Nu siktar vi på att genomföra större tester. Om dessa faller väl ut är vårt mål att ersätta biobaserade material i kaffets vakuumförpackningar med det talloljebaserade materialet framöver, säger Kati Randell.
– Vi samarbetar nära Paulig för att hitta de mest hållbara och effektiva förpackningarna för deras kaffe. Med vår kundorienterade strategi, EcoSolutions, tillgodoser vi behoven hos produkterna, kunderna och miljön. Genom att öka mängden av förnybart material i förpackningarna kan vi minska koldioxidavtrycket från Pauligs kaffeförpackningar, säger Pål Wikstrøm, försäljningschef Nordic Consumer Flexibles, Mondi.

Källa: Paulig Group